Gyertyaszentelés a II. Rákócziban

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban is megemlékeztünk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről.

A kilencedik évfolyam áhítatán Berki József iskolalelkész tartott gyertyaszentelést. A megszentelt gyertyákat meggyújtották, átadták a tanulóknak, akik hazavihették azokat.

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után elvitte a gyermeket a jeruzsálemi templomba a mózesi törvény előírása szerint. Az agg Simeon itt nevezte a megváltót a nemzeteket megvilágosító világosságnak. Ezzel a világossággal való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.