A projekt bemutatása

Támogatott: Római Katolikus Plébánia (6341 Homokmégy, Alsómégy szállás 22/A)
Program száma: MFP-EKT/2019
Alprogram neve: A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
Projekt címe: Alsómégyi Plébánia tetőfelújítása és nyílászárócseréje
Megvalósítás éve: 2020.
Támogatás összege: 20 695 966 forint

A projekt bemutatása:

A támogatás által a meglévő plébániaépület külső felújítása és  közösségi térré alakítása valósult meg.  A pályázat magába foglalta a faluképet rontó Plébánia külső felújítása és energetikai korszerűsítése (tetőhéjazat cseréje, tető hő- és vízszigetelése, esővíz elvezető csatornarendszer felújítása, homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárócsere, elektromos fűtőpanelek elhelyezése) mellett, a 2020. évben egyházi programok megrendezését, melyek nagyban hozzájárultak az egyházi és egyéb közösségek közötti kommunikációjához, a helyi közösség megerősödéséhez, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Ezen események megszervezéséhez és lebonyolításához egy fő egyházi közösségszervező foglalkoztatását is lehetővé tette a pályázat. A projekt hatásaként lehetőség nyílik a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére, a helyi kultúra, szabadidős tevékenységek fejlődésére. A jövőbeni fejlesztés által lehetőség nyílik új helyi közösségi folyamatok kezdeményezésére. A településen kiemelkedően fontos feladat a helyi értékek tudatosítása és ápolása, a hagyományok, szokások, az épített- és természeti örökség identitáserősítő szerepének hangsúlyozása. Hosszú távon a közösségi élet megerősödése várható. A közösségszervező munkája által fejlődhetnek a szabadidős tevékenységek, a helyi kultúra. Hozzájárul a meglévő hagyományaink megtartásához, illetve azok továbbviteléhez. A szervezett programokhoz kapcsolódóan eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretei között, melyek hosszú időn át tudják majd kiszolgálni az alsómégyiek igényeit.