EFOP-3.2.3-17-2017-00059

EFOP-3.2.3-17-2017-00059

Záró közlemény
a projekt megvalósításáról

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EFOP-3.2.3-17-2017-00059 azonosítószámú, „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben” című projektje 2021. november 15. napján lezárult.

A projekt célja volt, a Bács-Kiskun megyében fenntartott egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot fejlesztés megvalósítása, amelynek eredményei és tapasztalatai a későbbiekben elterjeszthetők lesznek a fenntartott további intézményekben is. Ennek érdekében célunk volt a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- és digitális taneszközhasználat erősítése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. Feladatunk volt a pedagógusok képzése és a támogató eszközök bevezetése, valamint az implementáció folyamatának véghezvitele is.

 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

 • Pedagógiai-módszertani elemek bevezetése

 • A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

 • Támogató szolgáltatások biztosítása és igénybevétele
   

A projekttel kapcsolatos főbb információk:

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00059

A projekt címe: „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben”

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmények nevei:

 • Szent Balázs Katolikus Általános Iskola

 • Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

 • Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

 • Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
   

A szerződött támogatás összege: 109 964 219 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.11.15.

 

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

 

Kelt: Kalocsa, 2021. november 15.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye