Támogatások

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja

támogatási azonosító: EGYH-EKF-20-P-0049

2. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az EGYH-EKF-20-P-0049 azonosítószámú támogatás keretében összesen 1.420.134.067 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények óvodáiban beruházási és felújítási célú projektek megvalósítására.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 2. számú részelszámolás keretében három alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 1.170.134.067 Ft értékben.

 

1.) A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvoda tagintézménye új épületrészének megújuló energiával történő ellátása, a régi épületrész vizes helyiségeinek felújítása, vízvezeték cseréje, eszközbeszerzés; Kiskunhalas, 43.457.746 Ft

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Lomb utcai tagintézménye 2012 óta egyházi fenntartású. Azóta folyamatosan fejlesztések, felújítások, hozzáépítés, új eszközök beszerzése történik az óvodában.

Ennek egyik újabb állomása az EGYH-EKF-20-P-0049 számú óvodafejlesztési program megvalósulása. Az alprojekt keretében megtörtént a régi, 47 éves épületrészben a vizes blokkok, a szennyvízcsatorna teljes felújítása. Így színes, esztétikus, gyermekbarát mosdókat használhatnak a gyerekek. A három régi öltözőben új, esztétikus, méretre szabott, jól használható öltözőszekrények kerültek beszerelésre, a csoportszobák pedig új kisbútorokkal, székekkel váltak komfortosabbá.

A csoportszobákba beszerelésre került 4 darab Split klímaberendezés, ami a forró napokban hűtést, a hűvösebb időben takarékos fűtést tesz lehetővé. Ezt megsegítendő HMKE napelemes rendszer (60 napelem panel + inverter) segíti kiemelt feladataink a fenntarthatóságra, takarékosságra nevelés megvalósulását, ami az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésében is támogatja intézményünket. A 11 darab műanyag redőny segíti az árnyékolást, így téve elviselhetőbbé a forró napokat a tornaszobában, irodákban.

A támogatásnak köszönhetően az intézmény tányérmosogató géppel, szárítógéppel, új konyhai bútorokkal is gazdagodott, ami a dajkák munkáját nagyban segíti. Így több időt tudnak a gyermekek között tölteni, ami a nagy létszámok ellenére is megvalósítja az egyéni bánásmód elvét.

A 30 darab tárgyalószék beszerzése lehetővé teszi, hogy magas szakmai színvonalon működő óvodában továbbképzéseket, szülői fórumokat megrendezve nem az óvodás kis széken kell a vendégeket és a szülőket leültetni.

Elmondható, hogy az óvoda a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja által még takarékosabb, gyermekbarát, a kollégák munkakörülményeit tekintve magasabb színvonalú intézménnyé vált.

 

2.) A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola két óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés; Kecskemét, 650.000.000 Ft

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében megvalósult a kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola két óvodájának felújítása és korszerűsítése az alábbiak szerint:

A Teleki László u. 1. sz. alatti óvodaépület minden helyisége teljesen megújult, és lecserélésre kerültek a csoportszobákban a bútorok, és a konyhai berendezések.

Az épületben padlófűtés került kialakításra, ami energia-takarékosabb, és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé. Ezt segítik télen a csoportszobákba felszerelt, fűtésre is alkalmas klímák.

Megvalósult az összes vízzel ellátott helyiség teljes körű felújítása és a vízvezetékek teljes cseréje, illetve a villamoshálózat felújítása is.

Az emeleten a jobb területkihasználással nagyobb lett a fenti csoportszoba, és ehhez önálló öltöző és vizesblokk került kialakításra. Itt kapott helyet a nevelői szoba is (ami eddig nem volt), illetve egy fejlesztő helyiség is, valamint az épület fűtését biztosító kazánház.

Megvalósult a pince teknőszigetelése és annak tárolóvá történő kialakítása. Emellett az udvaron új gazdasági bejáró került kialakításra és térkövezésre, valamint lecserélésre került az utcafronti kerítés is.

Az óvoda udvari játszó területe is teljesen megújult. Új udvari játékok kerültek beszerzésre. Az önerőből már korábban lecserélt hinták, mászókák alá szabvány szerinti ütéscsillapító, műanyag burkolat készült. Kialakításra került egy kis futópálya is, ami szintén ilyen burkolatot kapott.

Végül sor került az udvar teljes kertrendezésére, ezen belül öntözőrendszer és derítő kiépítésére, illetve a növényzet cseréjére.

A Szent Imre utcai óvoda felújítása során megvalósult a meglévő épült belső átépítése, valamint a külső és belső nyílászárók cseréje, illetve egy csoportszoba és a hozzá tartozó vizesblokk ráépítésével történő bővítése.

A belső átépítés során az egyik, szükség-csoportszoba helyére egy fejlesztőszoba, és egy öltöző került.

Felújításra kerültek a vizesblokkok, így minden csoport önálló csoportszobával, öltözővel és mosdóval rendelkezik.

Emellett megtörtént a külső és belső nyílászárók cseréje. Ennek eredményeként az épület korszerű, műanyag nyílászárókat kapott, a régi, faszerkezetűek helyett.

A bővítés keretében a tornaszoba fölé – a megszüntetett csoportszoba helyett – egy tágasabb, kényelmesebb csoportszoba épült, a hozzá kapcsolódó vizesblokkal.

 

A belső átépítés és a bővítés során felújításra került az épület elektromos hálózatának mintegy fele, valamint a biztonsági (tűz- és riasztórendszer) rendszer, valamint korszerűsítésre került a fűtési rendszer egy része is.

A Teleki utcai óvodához hasonlóan ebben az épületben is lecserélésre került a bútorzat jelentős része, az új csoportszoba pedig teljesen új bútorzatot kapott. A csoportok itt is új, könnyű és kényelmes fektetőket kaptak.

Az eszközök beszerzése keretében itt is megvalósult a régebbi konyhai eszközök részbeni cseréje, és a még hiányzó eszközök beszerzésére is sor került.

Kialakításra és felszerelésre került egy napelem-rendszer is, ami az épület energiaszükségletét csökkenti. Ez pedig a felszerelt hűtő fűtő klímák működését segíti.

Emellett megvalósult a játszótérhez az új játékok beszerzése, valamint egy ütéscsillapító felülettel borított futópálya kialakítása is.

 

3.) A kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, eszközbeszerzés; Kecskemét, 476.676.321 Ft

A támogatás segítségével megtörtént az épület teljes vízvezetékrendszerének és a vizes helyiségek felújítása. Új kazán, új fűtésrendszer és napelemrendszer kialakítása is megvalósult. Kialakításra került titkársági, vezetői iroda, nevelői szoba, tornaterem – és szertár, szülői fogadó helyiség. A folyosókon belsőépítészeti átalakítások révén a gyermekek számára falba épített mászókák, ülőkék, és rajztáblák kerültek kialakításra, amelyek színes burkolatot kaptak. A fejlesztő/foglalkoztató szobában csoportos fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokat lehet tartani. Az óvoda új tornaterme speciális mozgásfoglalkozáshoz kiváló padlóburkolatot kapott, melyhez szertár is tartozik. A modern megjelenés mellett az energiatakarékos üzemeltetést is lehetővé teszik a világítótestek, amelyek a gyermekek által használt épületrészben, a folyosókon és a csoportszobákban kerültek felszerelésre. A hőség ellen árnyékolókkal és klímaberendezésekkel történik a védekezés. A támogatási forrásból bútorok beszerzésére is sor került.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 2023.

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2023. évben 5.313.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-23-0017 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 2 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járműveket a Főegyházmegye egy-egy papja használja lelkipásztori szolgálatához.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik a lelkipásztori és közösségi szolgálat teljesítését.

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

"Kecskeméti társszékesegyház felújítása 1. ütem"

Támogatási azonosító: EGYH-EOR-20-P-0028

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2020. évben 800 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-EOR-20-P-0028 azonosítószámú támogatás keretében.

 

Az alábbi beruházáselemek részben ebből a forrásból valósultak meg:

Építészeti felújítás és restaurálás, a templom külső torony-, részleges tető, homlokzat, homlokzaton megjelenő díszítőelemek tekintetében.

 

Fő- oldalhomlokzati állványzat építése-bontása, bérlése:

 • fő- és oldalhomlokzat és toronysisak munkálataihoz szükséges állványzat elkészítése három ütemben (toronyfelújításhoz, szobrok leemeléséhez, főhomlokzat felújításhoz szükséges állványzat felállítása)

 • üvegablakok restaurálásához szükséges állványzat szakaszos, ütemezett felállítása

 • GEDA 500Z/ZP oszlopos felvonó bérlése az építés teljes idejére

 

Toronysisak felújítása:

Toronysisak, toronytörzs külső homlokzatainak felújítása, részleges ácsszerkezeti elemek cseréjével, teljes fémlemez borítás cserével, részleges tetőfelújítás (állványzat letámaszkodása miatt szükséges helyreállítási munkák).
 

 • Extrém takarítás – Nagy mennyiségű veszélyes anyag eltávolítása, letakarítása, elszállítása a toronysisak és torony teréből (madár-guánó)

 • Meglévő fémlemez fedés bontása, díszműbádogelemek levétele, jégtisztítással való felújítása – bádogos munkák

 • Meglévő deszkázat és rátétjellegű ramonádok bontása

 • Esetleges szerkezeti csere részlegesen, szükség szerint (bontást követően határozható meg) - ácsmunkák

 • A toronysisak felületének teljes deszkázása – ácsmunkák
  Az ácsmunkákhoz szükséges anyagot a beruházó maga szerzi be.

 • Bádogozás új vörösrézlemezzel, visszahelyezett, megtisztított, eredeti díszműbádogelemekkel
  A bádogos munkákhoz szükséges anyagot a beruházó maga szerzi be.

 • Asztalos munkák – Homlokzati zsalus ablakok faanyagú nyílászáróinak cseréje

 • A toronysisak felújításához szükséges daruzások, szállítások

 

Fő- és oldalhomlokzatok felújítása:

Fő- és oldalhomlokzatok felújítása, mely teljes megújulást jelent, vakolatcserével, újra festéssel, kőműves javításokkal, bádogos munkákkal. Homlokzati építészeti kőelemek, stukkók, szobrok részleges vagy teljes újra faragásával, pótlásával, kőszobrász restaurátori munkák. A homlokzat felújítása festőrestaurátori munkát is igényel.

 • Kőműves javítások, kőműves munkák - toronytörzs és főhomlokzat (kétoldali befordulással):
  Vakolat leverés teljes felületen, újravakolás, simítás (festés számára előkészített felülettel)

 • Festő munkák – toronytörzs és főhomlokzat (kétoldali befordulással):
  A főhomlokzat festő munkái - teljes felület felületelőkészítés, 2 rtg alapozás + 2 rtg fedőfestés

 • Bádogos munkák – párkányok újra fedése vörösréz- és ólomlemezből

   

Homlokzati szoborelemek felújítása, újrafaragása – kőrestaurátori munkák

 • 4 evangélista szobor újrafaragása (torony melletti attikafalon)

 • Főhomlokzati fülkékben lévő szobrok restaurálása

 • Szt. István és Szt. László szobok javítása, restaurálása

 • Patrona Hungariae dombormű restaurálása

 • Jézus Szt. Péterrel szoborcsoport restaurálása

 • Főhomlokzati épületszerkezeti kőelemek restaurálása, pilaszterfők újrafaragása (életveszélyesek)


  Toronytörzs faablakainak újragyártása, tölgyfa ajtók és kapuk, nyílászárók felújítása asztalos és farestaurátori munkával történik.

 

A Főhomlokzat felújításához szükséges daruzások, szállítások

Ólmozott üvegablakok felújítása

Üvegablakok teljes felújítása, restaurátori munkával, mintegy 258 m2 felületben, szakaszosan történik.

 • 258 m2 ornamentális festés rekonstrukciója, rendkívül rossz szerkezeti állapot helyreállítása – restaurátori munkák

 • állványzat, szállítások

A restaurált üvegablakok elé 8.6.2 TVG-VSG védőüveg szennytaszító-vízlepergető bevonattal, két oldalon fémszerkezete szénacél.

 

Villámvédelmi rendszer kiépítése I. ütemben történik. Érintésvédelmi felülvizsgálatokkal. Az építés idejére biztosított ideiglenes elektromos hálózatok, berendezések telepítése.

Galambvédelmi rendszerek kiépítése a teljes külső homlokzati és tetőfelületeken.

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2022. évben 5.313.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-22-0015 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 2 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járműveket a Főegyházmegye egy-egy papja használja lelkipásztori szolgálatához.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik a lelkipásztori és közösségi szolgálat teljesítését.

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kalocsai beruházásai”

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-20-P-0110

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2020 évben 2 106 050 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-20-P-0110 azonosítószámú támogatás keretében.

 

Az alábbi beruházáselemek részben ebből a forrásból valósultak meg:

 

SZENTHÁROMSÁG TÉR - Felújítás /átépítés és régészeti munkák/építőanyagok – Felújítása ma is folyamatban van, saját és más forrásból – EGYH-KCP-22-P-0028

VOLT JÓSZÁGKORMÁNYZÓSÁG INGATLAN ADÁS-VÉTEL (ingóságokkal együtt)

Az Érsekség korábbi tulajdonában álló, volt Jószágkormányzóság - volt hotel - ingatlan megvétele. A tulajdonba kerülés helyreállítja a korábbi tulajdonviszonyokat, hiszen ezt az ingatlant több mással együtt elvették. Az ingatlan megszerzésével kiteljesedik az érsekség kalocsai intézményterülete, intézményeinek használatában, funkciójában megteremti azon tevékenységek/rendezvények megtartásának lehetőségét, amelyért eddig bérleti díjat kellett fizetni. Az épületegyüttes egyházi kulturális és rekollekciós központtá válik.

 

VOLT JÓSZÁGKORMÁNYZÓSÁG FELÚJÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS (ingóságokkal együtt)

Az épület több éve használaton kívül állt, fűtetlenül. Korábbi átalakításokkal belső terei elvesztették az eredeti térbeosztásokat, néhol jelentős szerkezeti beavatkozásokat is végeztek.

A felújítás teljeskörű, tetőrekonstrukció keretében megújul tető- és padlásfödém szerkezete, héjalását cserépről az eredeti vörösrézlemezre cseréljük, tetőtere beépül. Teljes homlokzatrekonstrukció során hőszigetelő üvegezéssel készített nyílászárócsere, falszigetelés, homlokzatfestés készül. Megújulnak belső terei, részleges bontások, belső nyílászárócserék, padló- és falburkolatcserék, festőrestaurátori kutatást követően belső festés, esetleges részleges festőrestaurátori helyreállítással,

Gépészeti felújítás keretében fűtéskorszerűsítés, megújuló energiafelhasználás kiépítésével, teljes víz-, szennyvízrendszer felújítás történik.

Elektromos belső hálózat teljes cseréje, közműfejlesztéssel.

Gyengeáramú rendszerek kiépítése: tűzjelző-, hő és füstelvezető rendszerek, strukturált hálózat, beléptető- és riasztórendszer, kamera rendszer

Kertészeti munkák, belső udvari burkolatok cseréje, öntözőrendszer és növénytelepítés

Konyhatechnológia szerinti főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek kialakítása, éttermi berendezések, eszközök beépítése/beszerzése.

 

ROMTEMPLOMOK REKONSTRUKCIÓ, BEMUTATÁS

A Szentháromság téren és a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház, az Érseki Kastély, az ASTRICEUM Érseki Múzeum, a székesegyház alatti, korabeli romtemplomok régészeti feltárásának befejezése, rekonstrukciója, látogathatóvá tétele és a Szentháromság tér teljes felújításával be tudjuk fejezni annak a több éve – 2008 év óta - tartó felújításnak a hatalmas munkáját, mellyel a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseki székhelye, egyben Kalocsa városa visszanyerheti több, mint 1000 éves múltját, országos rangját, főképp európai szintű történeti, egyháztörténeti, kultúrtörténeti jelentőségét.

Elsődleges a feladat a korabeli, feltárt templomromok bemutathatósága.

 

SZENTHÁROMSÁG TÉR FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Az eddig elkészült térfelújítás I. ütemének hátralévő munkáit (térburkolat és zöldterület kialakítása) az orosz hadisírok engedély alapján történő exhumálását illetve a romtemplom rekonstrukció befejezését követően tudjuk befejezni.

A térfelújítás további ütemeinek munkálatai magában foglalják a szükség szerinti régészeti munkákat, támfalak kiépítését, szilárd burkolatú térfelületek kialakítását, teljes alépítményi munkákkal, zöldfelületek kialakítását, növénytelepítést, fásítást, szükség szerinti részleges közműcseréket, közvilágítás, csapadékvíz-levezetés, forgalomtechnikai elemek, utcabútorok telepítését.

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye felújítási munkálatai és a kapcsolódó régészeti feltárások”

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-15-P-0139

 

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2015. évben 573 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-15-P-0139 azonosítószámú támogatás keretében.

Az u.n. központi érseki beruházások keretében megújul Kalocsa város központja. A Szentháromság tér és annak határoló érseki épületei megújulásával, több mint 1000 éves épített örökségének feltárásával és bemutatásával egy olyan történelmi sétát tehetünk, amely a kalocsai érsekek, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és Kalocsa polgárvárosa jelentőségét és csodálatos együttélését/egymásra épülését megjellegzi. Az Érseki Központ megújulásával, egyháztörténeti múltja felidézésével megerősíti a hitéletet, jelentős turisztikai vonzerőt képez, a város számára lehetőséget az életben maradásra. Egyházi jelentőségű vonzereje európai szintű lehet. A tér felújítása és további régészeti feladatok, további érseki épületek felújítása kapcsolódik e feladatokhoz.

 

Az alábbi beruházáselemek egy része ebből a forrásból valósult meg:

 1. A Főszékesegyház 2009 óta tartó felújítása és több mint két éve folyó régészeti feltárása során az érsekség által építtetett barokk templom mind külsőben, mind belsőben megújul, átépül –ács, bádogos, kőműves, elektromos, napelem telepítése, korszerű üvegszerkezetek, üvegfödémek, galambvédelem, harangfelújítás, festőrestaurátori munkák, daruzás, asztalos, orgonafelújítás, átépítés, farestaurátori és aranyozási munkák, fém- és kőrestaurátori munkák. A felújítás teljességében érinti a templom szerkezetét, külső és belső homlokzatait, falait, boltozatait, nyílászáróit, beépített és beépítetlen liturgikus eszközeit, bútorait –fő- és mellékoltárok, sekrestyék, oratóriumok bútorzata-. A feltárás során a korabeli székesegyházak épített és tárgyi emlékei kerülnek bemutatásra, a székesegyház területén belül altemplomban, a barokk templom falain kívül eső külső területeken pedig a Szentháromság téren. A feltárás jelentősége az érsekség több mint 1000 éves múltának felidézése, a Szent István kori és a XIII. századi későromán templom megmaradt falainak bemutatása. A kistárgyleletek tekintetében korábbi időszakig, egészen a római korból származó leletanyaggal gazdagodtunk. A régészeti tárgyleletek restaurálását követően a megnyílt ASTRICEUM Érseki Múzeumban tervezett kiállításban fogjuk bemutatni. A régészeti munka eredményeit egyrészt geodéziai felméréssel, másrészt korszerű technológiák segítségével mérjük fel, a digitális feldolgozás és bemutatás érdekében – fotogrammetria, tárgy- és térszkennelés. Az éremleletek meghatározását szakrégész végzi, mely alapján válik az érem leltározhatóvá, bemutathatóvá. A székesegyház felújítását és régészeti munkáit az érsekség, mint beruházó, maga végzi, az anyagokat maga szerzi be. A vállalkozókkal a legtöbb esetben csak díjra szerződik. Ezért az általa megvásárolt építő anyagok építési beruházás része.
   

 2. A Szentháromság tér teljes átépítése folyamatban van. A tér burkolatában és aljzatában megújul, átépül.Az elszámolás a tér átépítéséhez szükséges burkolóanyagot tartalmazza, melyet az érsekség saját beszerzésben valósított meg. A tér átépítésének munkáit, mint beruházó, maga végzi.
   

 3. Az ASTRICEUM Érseki Múzeum emeleti szintjén folyó festőrestaurátori kutatás és restaurálás munkája során a helyiségek falain és mennyezetein historizáló neoreneszánsz festés kerül bemutatásra. Az elszámolt tételek ennek a munkának a költségeit tartalmazza. A rekonstrukció eredményeképp a XIX. század második felében készült fal- és mennyezetképek segítségével olyan korhű enteriőrök bemutatására lesz lehetőség, amely az érseki kanonokházak korabeli állapotát mutatják.
   

 4. A Szentháromság oszlop újra faragásával és áthelyezésével a leromlott állapotú emlékoszlop megújult, melyet a Szentháromság téren helyeztünk el ismét. Az eredeti oszlopot már elbontottuk, a megtartható díszes elemeinek a kőrestaurátori kiegészítése folyamatban van. Az oszlop eredeti elemeit az ASTRICEUM Érseki Múzeumban kiállítva láthatjuk.

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2021. évben 5.313.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-21-0005 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 3 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járművekből kettőt a Főegyházmegye egy-egy papja használ lelkipásztori szolgálatához.

A harmadik gépkocsi a Főegyházmegye központjában teljesít szolgálatot, mely közösségi programok kapcsán nagy segítség személyek és eszközök szállításakor.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik a lelkipásztori és közösségi szolgálat teljesítését.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja

támogatási azonosító: EGYH-EKF-20-P-0049

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2020. évben az EGYH-EKF-20-P-0049 azonosítószámú támogatás keretében 293.457.746 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények óvodáiban beruházási és felújítási célú projektek megvalósítására.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében egy alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 150.000.000 Ft értékben.

 

1.) Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, (a Szent László utcában épülő óvoda befejezési munkái, környezet rendezés, akadálymentesítés, eszközök beszerzése), Kiskunmajsa, 150.000.000 Ft

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája 1991-ben kezdte meg tevékenységét. Az alulról szervezett egyházi óvoda működését egy családi házból kialakított, volt önkormányzati tulajdonú óvodaépületben és egy egyházi tulajdonba kerülő ingatlanban végezte. Mindkét épület korszerűtlen, funkcionálisan reménytelenül elavult volt.

A fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye saját források felhasználásával folyamatosan komoly erőfeszítéseket tett infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer fejlesztése érdekében, de ennek ellenére az óvoda nem felelt meg a jelenlegi óvodákra vonatkozó törvényi előírásoknak/szabványoknak.

Az épületek kora és műszaki adottságai nem tették lehetővé azok gazdaságos hosszútávon fenntartható korszerűsítését. A helyiségek mérete kicsi, melyekben nem volt megoldható a megfelelő létszámú csoportok elhelyezése, nem lehetett kialakítani megfelelő méretű tornaszobát, valamint nem lehetett elhelyezni a kor igényeinek megfelelő szabványban előírt kiszolgáló helyiségeket. A probléma áthidalása érdekében a fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a létesítmény átépítéssel történő korszerűsítése mellett döntött.

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a helyi önkormányzattól megvásárolta az önkormányzati tulajdonú óvodai ingatlant. Telekösszevonást végeztetett, a korszerűtlen épületeket lebontatta, s megkezdte egy új, korszerű óvodaépület építését.

 

A teljes beruházás eredményeként

 • létrejönnek a szabványoknak megfelelő méretű foglalkoztató termek, közösségi, igazgatási, egészségügyi és szociális egységek,

 • éttermek és konyha,

 • sport és szabadidő egység,

 • biztonságos és korszerű játékokkal felszerelt játszóudvar,

 • közlekedő és üzemeltetési egységek;

 • korszerű, energiatakarékos fűtéssel, világítással, és burkolatokkal ellátott helyiségek kerülnek kivitelezésre,

 • megvalósul az intézmény teljes körű akadálymentesítése (személy és ételfelvonó, infokommunikációs akadálymentesítés),

 • festési munkálatok elvégzése,

 • tálalókonyha bútorzatának és eszközeinek beszerzése,

 • asztalosmunkák, bútorok készíttetése,

 • csúzdás menekítés (tűzvédelem),

 • épületburkolás és szigetelés, nemesvakolat készítés (energiatakarékosság),

 • bádogozási feladatok,

 • parkoló építés,

 • járdák építése,

 • kerítésfal építés,

 • környezetrendezés,

 • közművek (elektromos áram, hálózatfejlesztés, áram csatlakozás, mérőhely kialakítás, ivóvíz bekötés, szennyvíz és csapadékvízelvezetés tűzcsaptelepítés, gázvezeték bekötés,

 • telefon, internet bekötés.

 

Miután a beruházást előkészítő munkák (telekösszevonás, rendezési tervmódosítás, tervezés, építési engedélyek beszerzése, kivitelező kiválasztása) megvalósultak, megkezdődött az új óvoda tényleges építése. A kivitelezést a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 219-22.) végezte.

Az EGYH-KCP-18-P-0158-as számú támogatás biztosította az épületbontás, az ideiglenes építmények, a zsaluzás és állványozás, az irtás és földmunkák megvalósítását, valamint a tartószerkezet építés kivitelezésének egy részét.

Az EGYH-KCP-18-P-0124-es számú és az EGYH-EKF-20-P-0003-as számú támogatásokból tovább folytatódott és jelentős mértékben előre haladt az új óvoda épületének kivitelezése.

Az EGYH-EKF-20-P-0049 támogatás tette lehetővé a beruházás befejezését. az alábbiak szerint.

 

Épületgépészet

Víz-csatorna

 • Szerelő kőműves munkák horonyvésés helyreállítással

 • Hőszigetelési munkák épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal

   

Központi fűtés

 • Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves padlófűtési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal, takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, esztrichadalékkal, felszerelve.

 • Szobatermosztát, padlófűtés szabályzó rendszerhez felszerelve, de az elektromos bekötés nélkül, REHAU RAUMATIC-M Komfort típusú, szobatermosztát 230 V 240993-002

 • Termoelektromos szelepfej, padlófűtés szabályzó rendszerhez felszerelve, de az elektromos bekötés nélkül, REHAU RAUMATIC-M típusú, 230 V 241283-002

 • Kiegészítő modul termoelektromos szelepfejhez, padlófűtés szabályzó rendszerhez felszerelve, de az elektromos bekötés nélkül, REHAU típusú, 230 V 244540-001

 • Golyóscsapok, hőmérők, gömbcsapok szelepek

 • Kondenzátor, tágulási tartály, jelzőtábla, lapradiátorok, konzolkészlet, termosztatikus érzékelőfej, fűtőtest-csavarzat, szelepmozgató motor, váltószelep, szelepmozgató motorok, időjáráskövető fűtésszabályozó készletek

 • Nedvestengelyű cirkulációs szivattyú, és keringető szivattyú, golyóscsapok

 • Fűtésszerelési rendszer próbái, nyomáspróbái, hatósági nyomáspróba

 • Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés

 

Hűtés

 • EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig, 0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes 2 1/2"

 • Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája

 • Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441- 69.780 W telj.-ig

 • Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítés

 • átadási eljárás lefolytatása

 • kezelési utasítás készítése

 • kezelésre vonatkozó kioktatás

 • III. Szerelő kőműves munka: Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig

 

Légtechnika

 • Hő és füstelvezetés, légtechnika (lásd épületgépészeti összesítés)

 

Gázkazán

 • Remeha Quinta ACE 65 Kondenzációs kazán

 • Remeha Rematic set Q 120 (53991szab) időjárásfüggő szabályzó 2 önálló fűtési jelleggörbével rendelkező fűtési kör és egy HMV-kör időjárásfüggő szabályozására

 • GIACOMINI R146IY hidraulikus váltó+szigetelés

 • Tricox füstgázelvezető rendszer

 • Gázhálózat szerelés

 

Épületvillamosság

Földmunkák külső munkák

 • hengeres biztosító aljzatok elhelyezése

 • Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, alapvasalattal, szerelőlappal, lámpatesttel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel, földmunkával és betonalappal, oszlopcsúcsos, talplemezes kivitelben,

 

Kábelek, vezetékek

 • Tűzálló kábelek elhelyezése nedves és vizes helyiségekben, riasztókábelek elhelyezése, kábelszerű vezetékek elhelyezése, jelátviteli és adatátviteli kábelek

 

Elosztók túlfeszültségvédelem

 • Elosztó szekrények és fogyasztásmérő szekrények elhelyezése

 

Villámvédelem

 • Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése

 • Villámvédelmi hálózat tartozékainak szerelése

 • Villám és érintésvédelmi jegyzőkönyv

 

Érintésvédelem

 • Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése

 

Lámpatestek

 • Felületre szerelt, álmenyezetre szerelt, kültéri lámpák, tartalék világítási lámpatestek, falilámpák

 

Szerelvények

 • Összeépíthető világítási szerelvények

 • Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények

 • Épületautomatika –felügyelet gyengeáram: kaputelefon, kommunikációs akadálymentesítés, informatikai hálózat kiépítése

 

Ipari szerelvények

 • Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése

 

Gépészeti ellátás

 • Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények

 • Szakaszoló kapcsoló, terheléskapcsoló elhelyezése

 • Villamos és üzemi próbái, üzembehelyezések

 • Felvonó ventilátor, tűzeseti ventilátor bekötés

 • Termosztát, vésznyitó

 • Hőszivattyú szivattyú bekötés

 

Egyéb tételek

 • Kivitelezett villamos berendezések üzemi próbái

 • Kivitelezett villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

 • Kivitelezett villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági vizsgálata

 • Kivitelezett villamos hálózat szigetelési ellenállásmérése jegyzőkönyv készítéssel

 • Áramszolgáltató által tipizált fogyasztásmérő szekrény telepítése, bekötése, apró anyagokkal tartozékokkal áramszolgálató által bekötve

 • Áramszolgáltató kiszállása, HFH megfizetése, feszültségmentesítéssel

 • Átadás-átvételi eljárás lefolytatása, megvalósulási dokumentáció készítése, teljesítménynyilatkoza-tokkal, komplett dokumentációként összefűzve a szükséges példányszámban

 

Vagyonvédelmi hálózat

 • Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával

 • Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával

 

Tűzjelző hálózat

Elektromos energia-ellátás, villanyszerelés

 • Tűzálló és tűzjelző kábelek elhelyezése

     Tűz és füstvédelem

 • Intelligens optikai füstérzékelő, Hősebesség + fix hőérzékelő (58°C), akkumlátor, akkutöltő, kijelzők

 • Beüzemelés. programozás

 • AM2000 N E 2 címzőhurkos intelligens tűzjelző központ 198 érzékelő és 198 modul kezelésére (feltöltő programmal)

 • Monitor modul, vezérlő modul, hálózati zavarszűrő modulok

 • EM10 Tűzgátló ajtó tartómágnes, kézi kioldóval, 1000N tartóerő

 • Kézi jelzésadók

 • Üzemeltetési és karbantartási napló

 • Utánvilágító és tűzjelző táblák

 • tűzálló tartószerkezet bilincsekkel

 

Parkoló építésből

 • Burkolatbontás, földkitermelés, süllyesztett szegély, járda szegélyépítése, vízelnyeőakna építése, tükör készítés, murva terítés. homokos kavics védőréteg, útalap készítés díszburkolat és aszfaltburkolat alá, LEIER PIAZZA / 30x20x6 cm / téglavörös beton térkő burkolat építése

 

Parkoló építés befejezése

 • Földkitermelés, kiszedett föld elszállítás, daráltbeton tömörítés, szürke Citytop + típusú beton térkő burkolat építése,

 • "P" alakú kerékpártároló tűzihorganyzott acélcső konstrukció

 •  

Környezetrendezés

 • LEIER PIAZZA / 30x20x6 cm / téglavörös beton térkő burko-lat építése,

 • Az építési törmelék eltávolítása és füvesített kertfelület kialakítása, az első hat hónapos gondozással együtt.

 • Beton alapba ágyazott BETAFENCE NYLOFOR MEDIUM kerítés,

 • Faültetés

 • Járda szegélyépítés

 

Kerítésfalépítés

 • Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, kerítés falazat beton festése

 

Épülegépészet (Pótmunka)

 

Tűzvédő festés, tűzgátló gipszkartonozás

 

Hideg és melegburkolatok költségkülönbözete

 

Gépészeti pótmunka, és füstkötényfal többletköltsége

 

Telepített udvari játékok

 • KO-180KR-10 Ülőhelyes körhinta - piros szerkezettel

 • PY-825K-10 Kötélpiramis

 • 4U-602KW-15 Kalandvár universal - barna szerkezettel

 • TR-K170-O Földbe süllyesztett trambulin - narancs

 • PI-220D-10 Homokozó 2x2m

 • SP-220DB Ülőke a homokozó teljes kerületére – kék

 • SS-309KS-20 Mászó összeállítás - ezüst szerkezettel

 • SD-101KS-10 Ügyességi pálya - ezüst szerkezettel

 • LP-030KR-10 Kötéllétra - piros szerkezettel

 • Ellenőrzési jegyzőkönyv


AM 35746 – v3 Tube Slide SP – Egyenes Csúzda fém alátámasztással
___________________________________________________________________________

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja – 2021. évi ütem

támogatási azonosító: EGYH-EKF-20-P-0003

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2020. évben az EGYH-EKF-20-P-0003 azonosítószámú támogatás keretében 423.865.933 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények óvodáiban beruházási és felújítási célú, 2021. évi projektek megvalósítására.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében öt alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 411.365.933 Ft értékben.

 

1.) Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai óvodájának és környezetének felújítása, eszközbeszerzés, Kiskunhalas, 129.865.933 Ft

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai óvodájának és környezetének felújítására, valamint eszközök beszerzésére kapott támogatásból a következő célok valósultak meg:

 

kültéri építmények:

11db Lealapozott játszótéri játék telepítése

418 m2 Játszótéri gumilapos ütéscsillapító felület kialakítása

200 m2 Térkövezett parkoló

460 m2 Térburkolás az udvarban

25 m2-es Kerékpártároló

2 db Mobiltároló (12,5 m2 /db)

4 db Fakiülő

1 db Körülőke

70 m Falazott kerítés

13 m Törpés kerítés

8 m+ 6 m Elválasztó kerítés udvarban

6 x 12 m „Ovi-Foci”Sportpálya

 

gépek, felszerelések:

1 db Zöld színű védőháló

2 db Fehér kapuháló szett

1 db Eszközkészlet sportpályához

1 db Ovi-Sport karbantartó gép

10 db Dell laptop

2 db asztali számítógép

1 db Epson projektor

1 db NAS adattároló központ

a Lomb utcai Tagóvoda wireless hálózatának kiépítése.

 

2.) Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodájának felújítása és eszközbeszerzés, Nagybaracska, 25.000.000 Ft

A kormánytámogatás összegéből a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola esetében megvalósult a csoportszobák, tornaszoba, az épület meleg burkolása. Megtörtént az elhasználódott belső portál ajtó cseréje, a csoportszobák, iroda, folyosó, meleg konyhai előkészítő helyiségek bútorzatának - gyerekszékek, asztalok, nevelői asztalok, székek, szekrények -, függönyök cseréje. Sor került az elhasználódott gyermekjátékok, tornaszőnyegek, tornaeszközök pótlására. A pedagógiai célok hatékonyabb megvalósításához, a gyerekek tevékenységinek fejlesztése érdekében, az egyéni fejlődési sajátosságiakhoz igazodó differenciált munkaformák megszervezéséhez szükséges készség és képességfejlesztő játékok, eszközök beszerzése is megvalósult. Az OVPED adminisztrációs rendszer eredményes használatához és a csoportfoglalkozások változatosabbá tételének biztosítása érdekében az óvodapedagógusok részére, a csoportokba laptopok, projektorok, interaktív tábla került beszerzésre. Az óvoda udvarára biztonságos, új udvari játékok telepítése is megvalósult.

 

3.) Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai udvarának felújítása, udvari épületek kialakítása és eszközbeszerzés, Baja, 35.000.000 Ft

A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda Baja, Fehérló utca 15. szám alatti telephelyén az óvoda épületét már korábban felújították, azonban az udvari játszótári eszközök elavultak, balesetveszélyesek voltak. Jelen pályázat keretében sor kerülhetett a telephely egész udvarának felújítására, és a játszótéri eszközök cseréjére is.

A pályázatból az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: kombinált vár, hajó alakú homokozó, hajó, mérleghinta, tűzoltó autó, négy személyes rugós játék.

A beruházás nem volt hatósági engedélyköteles tevékenység, a felújításhoz szükséges tervek elkészültét követően az eszközök beszerzésére 2021. tavaszán került sor. A 407 m2 udvar tereprendezését követően az udvar 90 m2 területen gumitérkő burkolatot kapott.

 

A telepítést, kivitelezést a BoskóHáz Építőipari és Generálkivitelező Kft. végezte.

A munkálatok 2020.12.07. kezdődtek (munkaterület átadás dátuma: 2021.06.18.) a műszaki átadás sikeres lezárására 2021.június 25. napján került sor.

Az üzembe helyezést követően a 2021. évi őszi félévtől a gyerekek már az egész udvart használhatják. A játékeszközök tárolásra az udvaron álló kis épület is felújításra került, továbbá telepítettek egy fedett kerékpártárolót, valamint UV szűrős udvari árnyékolókat is.

 

4.) Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szent László utcában új óvoda építésének részbeni finanszírozása, Kiskunmajsa, 185.000.000 Ft

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája 1991-ben kezdte meg tevékenységét. Az alulról szervezett egyházi óvoda működését egy családi házból kialakított, volt önkormányzati tulajdonú óvodaépületben és egy egyházi tulajdonba kerülő ingatlanban végezte. Mindkét épület korszerűtlen, funkcionálisan reménytelenül elavult volt.

A fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye saját források felhasználásával folyamatosan komoly erőfeszítéseket tett infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer fejlesztése érdekében, de ennek ellenére az óvoda nem felelt meg a jelenlegi óvodákra vonatkozó törvényi előírásoknak/szabványoknak.

Az épületek kora és műszaki adottságai nem tették lehetővé azok gazdaságos hosszútávon fenntartható korszerűsítését. A helyiségek mérete kicsi, melyekben nem volt megoldható a megfelelő létszámú csoportok elhelyezése, nem lehetett kialakítani megfelelő méretű tornaszobát, valamint nem lehetett elhelyezni a kor igényeinek megfelelő szabványban előírt kiszolgáló helyiségeket. A probléma áthidalása érdekében a fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a létesítmény átépítéssel történő korszerűsítése mellett döntött.

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a helyi önkormányzattól megvásárolta az önkormányzati tulajdonú óvodai ingatlant. Telekösszevonást végeztetett, a korszerűtlen épületeket lebontatta, s megkezdte egy új, korszerű óvodaépület építését.

 

A teljes beruházás eredményeként

 • létrejönnek a szabványoknak megfelelő méretű foglalkoztató termek, közösségi, igazgatási, egészségügyi és szociális egységek,

 • éttermek és konyha,

 • sport és szabadidő egység,

 • biztonságos és korszerű játékokkal felszerelt játszóudvar,

 • közlekedő és üzemeltetési egységek;

 • korszerű, energiatakarékos fűtéssel, világítással, és burkolatokkal ellátott helyiségek kerülnek kivitelezésre,

 • megvalósul az intézmény teljes körű akadálymentesítése (személy és ételfelvonó, infokommunikációs akadálymentesítés),

 • festési munkálatok elvégzése,

 • tálalókonyha bútorzatának és eszközeinek beszerzése,

 • asztalosmunkák, bútorok készíttetése,

 • csúzdás menekítés (tűzvédelem),

 • épületburkolás és szigetelés, nemesvakolat készítés (energiatakarékosság),

 • bádogozási feladatok,

 • parkoló építés,

 • járdák építése,

 • kerítésfal építés,

 • környezetrendezés,

 • közművek (elektromos áram, hálózatfejlesztés, áram csatlakozás, mérőhely kialakítás, ivóvíz bekötés, szennyvíz és csapadékvízelvezetés tűzcsaptelepítés, gázvezeték bekötés,

 • telefon, internet bekötés.

 

Miután a beruházást előkészítő munkák (telekösszevonás, rendezési tervmódosítás, tervezés, építési engedélyek beszerzése, kivitelező kiválasztása) megvalósultak, megkezdődött az új óvoda tényleges építése. A kivitelezést a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 219-22.) végezte.

Az EGYH-KCP-18-P-0158-as számú támogatás biztosította az épületbontás, az ideiglenes építmények, a zsaluzás és állványozás, az irtás és földmunkák megvalósítását, valamint fedezte a tartószerkezet építés, a helyszíni beton és vasbeton munkák, betonacél szerelés kivitelezés részleges elvégzésének költségeit.

Az EGYH-KCP-18-P-0124-es számú támogatás segítségével jelentős mértékben előre haladt a beruházás és elérte az 50 %-os készültséget.

Az EGYH-EKF-20-P-0003-as számú támogatásból tovább folytatódott és jelentős mértékben előre haladt az új óvoda épületének kivitelezése az alábbiak szerint.

 

 • Épületburkolás

 • Beltéri falburkolatok készítése

 

 • Bádogozás

 • Ereszcsatornák és lefolyó ereszcsatornák, vápa csatorna, oromfal szegély, kétvízorros falfedés készítése

 • Párkány fedés és falszegély

 • RHEINZINK díszműbádogos tető csúcsdísz - a villámvédelmi felfogó elrejtésére

 • Új tűzgátló kerítésfallal ütköző szomszédos épület eresz és tető átalakítása, rejtett vápacsatorna kialakításával, meglévő tűzfal bádogzárása meglévő tűzfal bádogszegély zárása az új épület homlokzatához

 

 • Lakatos szerkezetek

 • JEL: JK/01 utcai főbejárati kapu, illetve hő és füstelvezető ventillátorok takarása

 • JEL: JK/02 udvari főbejárati kapu

 • JEL: F/01 füstgátló tolókapu a lépcsőház és étkező között

 • JEL: F/02 füstgátló ajtó a középfolyosón

 • JEL TF/03 tűzgátló és füstgátló ajtó az emeleti nagytermen

 • JEL TF/04 tűzgátló és füstgátló ajtó a hulladék tároló helyiségen és a gépészeti strandon.

 • JEL T/05 tűzgátló ajtó a padlástéri gépészeti helyiségen

 • JEL t/06 tűzgátló ajtó a lépcsőház padlástéri bejárataként.

 • JEL: SCH/51. Csoportszobák, könyvtár, fejlesztő és a titkárság ajtaja.

 • JEL: SCH/52. Mozgássérült wc-mosdók, mosó-szárító és F.F. öltöző helyiségek ajtaja.

 • JEL: SCH/56. a gyerekek mosdóinak ajtaja.

 • JEL: SCH/58. A konyhai öltöző és wc-mosdó ajtaja.

 • JEL: L/03. Emeleti filagorok vízszintes és ferde vasbeton födémeinek találkozásánál adó-dó nyitott háromszög felületek lezárása.

 

 • Felületképzés

 • Műanyag diszperziós festés, felület előkészítéssel, gletteléssel beltéri glett, oldalfalon, sima felületen.

 

 • Szigetelés

 • Emelet feletti födém úsztatott hangszigetelése összefüggő vízszintes felületen

 • Általános használati víz elleni szigetelés készítése, összefüggő vízszintes és függőleges felületen.

 • Emeleti zárterkély és fedett-nyitott erkély íves felületén vízszigetelés rétegrend szerint

 • Emelet feletti födém a toronytető területén

 • Emelet feletti födém a toronytető és az épületgépészeti helyiség kivételével

 

 • Épületgépészet

 • Épületvillamosság

 • Villanyszerelés földmunkája

 • Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába,

 • Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül,

 • Szigetelt vezetékek, tűzgátló kábelek. riasztó kábelek, kábelszerű vezetékek elhelyezése

 • Jelátviteli, adatátviteli kábelek, energiaátviteli, irányítás technikai kábelek elhelyezése

 • Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése

 • Érintésvédelmi munkálatok

 • Gépészeti ellátáshoz kapcsolódó szerelési munkálatok

 

 • Környezetrendezés

 • Fakivágás, meglévő fák megőrzése kalodázással

 

 • Kerítésfal építése

 • Kerítésfal építése

 • Kiegyenlítő beton készítése zsaluzással kerítésfal tetején

 • Bakállvány készítése

 • Alapárok földkiemelése

 • Sávalap betonozás

 • Kerítésfal építése

 

 • Ideiglenes építmények

 • Őrzési díjak, konténer bérleti díjak, mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással.

 

 • Fém épületszerkezetek

 • Kombinált álmennyezet készítése, bejárat feletti gépészeti szellőzők alsó burkolata

 

 • Vakolás, rabicolás

 • Általános jellegű DRYVIT rendszerű homlokzati hőszigetelés és felületképzés.

 • Lábazati DRYVIT rendszerű homlokzati hőszigetelés és felületképzés.

 • Homlokzat nyíláskeretező tagozatok képzése,

 • Földszinti beton oszlopok polisztirol tagozatokkal vannak felöltöztetve

 

 • Tetőfedési munkálatok

 • Épületburkolás munkálatai

 • Beltéri lépcső járólap és homloklap burkolatának készítése

 • Beltéri padló lábazatburkolat készítése

 • Beltéri lépcső lábazatburkolat készítése

 • Beltéri melegpadló burkolat készítése a csoportszobákban és egyes más helyiségekben és tornaszobában

 • Szellőzőgépház padlója

 

 • Bádogozási munkálatai

 • RHEINZINK félkörszelvényű fekvő ereszcsatorna

 • LINDAB egyvízorros párkány fedés és falszegély

 • Külső ablakpárkány horganylemezből

 

 • Lakatos szerkezetek

 • JEL SCH/15 Utcai körablakok

 • JEL SCH/16 A vezetői iroda és a nevelői szoba közötti belső ablak

 • JEL SCH/52 Mozgássérült wc-mosdók, mosó-szárító, F.F. öltöző és tornaszoba helyiségek ajtaja.

 • JEL SCH/53 Tálalókonyha és sószoba ajtaja.

 • JEL SCH/54 Az emeleti sportszertár ajtaja.

 • JEL SCH/55 Vezetői iroda tolóajtaja.

 • JEL SCH/57 Az F.F. öltöző mosdójának tolóajtaja.

 • JEL SCH/59 Tálalókonyha átadó ajtaja

 • JEL SCH/60 Tálalókonyha mosogatójának átadó ablaka.

 • JEL: SCH/61. Az emeleti étkezőhöz kapcsolódó tálaló eszköz és takarítószer tároló fülke ajtaja.

 • JEL: ETA/01 A konyhai takarítószer tároló és hulladék tároló közötti egyedi tolóajtó.

 • JEL: L/01 Lépcsőkorlát

 • JEL: L/02 lépcsőkorlát

 • Ablakdeszka és könyöklő

 

 • Felületképzés munkálatai

 • Műanyag diszperziós festés, felületelőkészítéssel, gletteléssel

 • Vastaglazúr SANDOLIN CLASSIC látszó fa szerkezeteken

 

 • Akadálymentesítés munkálatai

 • Homlokzati felirat

 • Akadálymentes parkoló felfestés és tábla oszloppal

 • Iránymutató információs tábla

 • Helyiségnévtáblák

 • Üvegajtó figyelmeztető jelzés

 • Szappanadagolók, beépített tükrök, fali és ajtóra szerelt kapaszkodók. szemetesek, hulladékgyűjtők, törlőkendő adagolók, fogas wc kefe tartó és wc papír adagoló, pelenkázóasztal, zuhany kapaszkodó és ülőke, zuhanyfüggöny és WC vészhívó

 

 • Épületgépészeti munkák

 • Külső, belső közműhöz kapcsolódó gépészeti munkák,

 • Víz–csatorna,

 • Központi fűtés munkáinak részben történő elvégzése.

 

5.) II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tázlári óvodájának és környezetének felújítása, eszközbeszerzés, Tázlár, 36.500.000 Ft

A II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda tázlári óvodájában a kapott támogatásból a következő célok valósultak meg:

 

Belső munkák

A régi fa nyílászárók kerültek kicserélésre (10 db). A tálalókonyhánál az üvegfal teljes cseréje történt új falrész kialakításával. Az épületben a folyosók és öltözők teljes burkolata cserére került. A csoportszobákban és az irodában a szalagparketta csiszolása és lakkozása történt. A fűtésrendszer csövei, a gyermekek által használt helyiségekben a régi fűtőtestek újakra lettek cserélve. A fenti belső munkálatokat követően a teljes belső részen a falfelületek újra lettek festve, a fém és fa felületek újra lettek mázolva.

Az épület födémrésze 25 cm szigetelést kapott.

 

Külső munkák

Az óvoda épület fala körbe 15 cm vastag, lábazata 10 cm vastag szigeteléssel lett ellátva, valamint színezve. Az épület padlásfeljárójának ajtaja műanyag ajtóra lett cserélve. A szigetelés elhelyezése szükségessé tette kapuk, csatornák, gázvezeték áthelyezését, az ablak könyöklők cseréjét. A terasz kiegyenlítésre került és új vashálóval megerősített fedő rész készült rá.

A melléképület teljes tetőszerkezete cserélve lett, valamint csatorna került elhelyezése. A régi fa nyílászárók helyére műanyag ajtók kerültek. 2 cm hungarocell elhelyezése után színezést kapott.

Az óvoda udvarát határoló régi kerítését (112m) alappal ellátott új kerítés váltotta fel, kis- és nagykapukkal ellátva.

Az udvari játékok gyöngykavics ütéscsillapító anyaga cserélve lett ütéscsillapító gumilapokra.

 

Beruházás

A gyermekek fejlesztéséhez és mozgásfejlesztéséhez szükséges új eszközök kerültek beszerzésre.

A csoportszobákban, gyermeköltözőkben, fejlesztő szobában új bútorzat került beszerzésre.

Beszerzésre került egy ipari mosogatógép.

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja

támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0124

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2018. évben az EGYH-KCP-18-P-0124 azonosítószámú támogatás keretében 357.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények óvodáiban beruházási és felújítási célú projektek megvalósítására.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében egy alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 320.000.000 Ft értékben.

 

Az EGYH-KCP-18-P-0158-as számú támogatás teremtette meg a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézmény új óvodája építésének megkezdéséhez szükséges forrást, melyből a következő munkák valósultak meg: épületbontás, ideiglenes építmények, zsaluzás és állványozás, irtás és földmunkák kivitelezése, valamint a tartószerkezet építés, a helyszíni beton és vasbeton munkák, betonacél szerelés részleges elvégzése.

A kivitelezést a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György u. 219-22.) végezte.

 

Az EGYH-KCP-18-P-0124-as számú projekt keretében folytatódott a tartószerkezet építés, a helyszíni beton és vasbeton munkák kivitelezése, megtörtént a falazási és kőművesmunkák, szigetelési, tetőfedési, épületgépészeti és épületvillamossági, kerítésfal építési munkák elvégzése az alábbiak szerint.

 • Tartószerkezet építés

 • Betonacél szerelés

 • Vb falpillérek és falak, oszlopok, tartószerkezet, födémlemez készítés

 • lépcsőszerkezet készítés

 • Alépítményi munkák

 • Földmunkák (földkiemelés, épülethelyén sávalapok felső síkjáig, Munkagödör kiemelése tömbalapok és liftakna helyén, munkaárok földkiemelése, földvisszatöltés tömörítés nélkül, tömörítés, kiszoruló föld elszállítása.

 • Felépítményi munkák

 • Egyoldali falzsalu, oszlopzsalu, gerendazsaluzás, koszorúzsaluzás, síklemez zsaluzás, lépcsőzsaluzás.

 • Helyszíni beton és vasbeton munka

 • Vb. falpillérek készítése

 • Hőszigetelés

 • Homlokzati vb. szerkezetek elé hőszigetelés elhelyezése

 • Falazás és egyéb kőművesmunkák

 • Felmenő teherhordó falazatok falazása

 • Válaszfalépítés

 • Faltörés és annak helyreállítása

 • Horonyvésés, annak helyreállítása

 • Szigetelés

 • Talajnedvesség elleni szigetelések készítése

 

 • Ideiglenes építmények

 • Mobil WC bérleti díj, elszámolása szállítással karbantartással, konténer bérleti djak, munkaterület őrzési díja

 • Zsaluzás, állványozás

 • Homlokzati állvány és feljáró készítése, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpallós kivitelben

 • Feljáró készítése homlokzati állványhoz.

 • Védőtetőváz készítése állványhoz csatlakoztatva, védőtetőváz befedés, biztonsági védőkorlát készítés

 • Tartószerkezet építés

 • Zsaluzási munkálatok (kétoldali falzsalu, egyoldali falzsalu, oszlopzsalu szerelések, oszlopzsaluzás, síklemez zsaluzás, lépcső zsaluzás.)

 • Betonacél szerelés

 • Vb. falpillérek és falak, oszlopok és födémlemez, lépcsőszerkezet készítése

 • Acél szerkezetek gyártása és elhelyezése, mázolása,

 • Kapcsolóelemek acél szerkezetek rögzítésére

 • Talpas menetes emelőhüvelyek beépítése S-6 j. terv szerint liftakna födémébe

 • Helyszíni beton, vasbeton munkák

 • Aljzatbeton ipari padló minőségű síkbeli pontossággal, kavicsbetonból alsó betonacél háló erősítéssel épületvillamos installációval, dilatációs hézagképzésekkel.

 • Falazás és egyéb kőművesmunkák

 • Felmenő teherhordó falazatok falazása

 • Válaszfal építése, faláttörés és annak helyreállítással, horonyvésés helyreállítással

 • Fém épületszerkezet

 • Egyoldali illetve kétoldalú tömör, hőszigetelt RIGIPS álmennyezeti burkolat szerelése. Ferde és függőleges felületen.

 • Ácsmunka

 • Két állószékes jellegű nyeregtetős fedélszerkezet készítése fűrészelt fából, tűz,- gomba,- és rovarmentesítő felületkezeléssel

 • Szelemenes, szarufasoros jellegű toronytető fedélszerkezetének készítése fűrészelt fából a statikus terv szerint kialakított, acélszerkezetű gyámolító tartószerkezettel. tűz,- gomba,- és rovarmentesítő felületkezeléssel.

 • Tetőlécezés cserépléccel

 • Lejtést adó pallóváz és azon aljzat deszkázat készítése.

 • Íves geometriájú "rominád" pallóváz és aljzat deszkázat készítése a korcolt lemezfedés alá, a tetőtéri körablakok feletti íves tető felépítmények lefedésénél.

 • Vakolás és rabicolás

 • Belső oldal falvakolás, homlokzatvakolás

 • Általános jellegű DRYVIT rendszerű homlokzati hőszigetelés és felületképzés. Függőleges felületen.

 • Lakatos szerkezetek

 • JEL: SCH/01., utcai homlokzati ablak a földszinten, 1 db

 • JEL: SCH/02. utcai homlokzati ablak a földszinten, 10 db

 • JEL: SCH/03. udvari homlokzati ablak a földszinten 8 db

 • JEL: SCH/04. udvari homlokzati ablak a földszinten (takarítószer és hulladék tároló) 1 db

 • JEL: SCH/05. udvari homlokzati ablak a földszinten (fehér mosogató) 1 db

 • JEL: SCH/06. udvari homlokzati ajtó a földszinten (lépcsőház) 1 db

 • JEL: SCH/07. udvari homlokzati ajtó a földszinten (hulladék tároló) 1 db

 • JEL: SCH/08. zárterkélyablak 1 db

 • JEL: SCH/09. zárterkély ablak 2 db

 • JEL: SCH/10. utcai homlokzati ablak az emeleten 10 db

 • JEL: SCH/11. udvari homlokzati ablak az emeleten 6 db

 • SCH/12. : udvari homlokzati ablak az emeleten 2 db

 • SCH/13. udvari homlokzati üvegfal az emeleten (étkező) 1 db

 • JEL: VEI/01 Ferde beépítési síkú tetőablak. 7 db

 • Szigetelés

 • Talajnedvesség elleni szigetelés készítése, összefüggő vízszintes felületen,

 • Talajon fekvő padlóburkolatok hőszigetelése, összefüggő vízszintes felületen

 • Földszint feletti födém úsztatott hangszigetelése összefüggő vízszintes felületen

 • Emelet feletti tető felépítmények vasbeton födémének hőszigetelése összefüggő vízszintes felületen.

 • Peremszigetelés

 • Úsztatott polisztirol hab hőszigetelés.

 • Épületgépészet

 • Csővezetékek ivóvíz gáztechnológia alkalmazására

 • Lefolyóvezetékek, csőtartók, csővezetékek, tűzcsapszekrények vízvezetékhez, padlólefolyók, csővezetékek szigetelése

 • Központi fűtés csővezetékek, hűtés csővezetékek padlófűtés szerelési feladatok

 • Épületvillamosság

 • Földmunkák, külsőmunkák

 • munkagödör földkiemelése, földvisszatöltés

 • villanyszererelés földmunkája visszatöltéssel, döngöléssel

 • Elektromos energia, villanyszerelés

 • műanyag kábelvédő csövek elhelyezése földárokba

 • Kőműves munkák

 • mérési jelölések, kirajzolások

 • nagyméretű kábelvezetékek tűzgátló lezárása, tűzvédelmi habarcs beépítése

 • Védőcsövek, kábelvédőcsövek, dobozok elhelyezése

 • Tartószerkezetek elhelyezése

 • Kábelek elhelyezése

 

 • Ideiglenes építmények

 • Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással.

 • Helyszíni beton, vasbeton munkák

 • Aljzatbeton ipari padló minőségű síkbeli pontossággal

 • A padlástérben PATESCO könnyűbeton

 • Aljzatbeton ipari padló minőségű síkbeli pontossággal,

 • Fém épületszerkezetek

 • Álmennyezet szerelési munkálatok, és álmennyezet burkolat szerelési munkálatok

 • Ácsmunka

 • Ereszdeszka és homlokdeszka készítése, fa szerkezetű eresznél, homlokdeszkázás

 • Vakolás, rabicolás

 • Belső oldalfal és homlokzatvakolások

 • Homlokzati hőszigetelés és felületképzés

 • Párkányok és nyíláskeretező tagozatok képzése

 • Tetőfedés

 • Hódfarkú jellegű, BRAMAC REVIVA PROTECTOR betoncserép tetőfedés készítése, téglavörös színben. Minden szokásos tartozékával, szellőző,- és kúpcserepekkel, hófogókkal, kéménytisztító ajtóval és kezelő járdával stb.

 • RHEINZINK állókorcolt fémlemez fedés és csatlakozó hajlatbádog, íves felületen, a tetőtéri körablakok feletti íves tető felépítmények lefedésére.

 • Épületburkolás

 • Beltéri padlóburkolat készítése, lábazat és falburkolatok készítése.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja

támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0158

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2018. évben az EGYH-KCP-18-P-0158 azonosítószámú támogatás keretében 225.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények óvodáiban beruházási és felújítási célú projektek megvalósítására.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében egy alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 125.000.000 Ft értékben.

 

Az alprojekttel megvalósult célok a következők:

a beruházás előkészítését követően a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent László utcai óvodai tagintézményének területén megkezdődött az új óvoda építése.

 

Az alprojektre kapott támogatás fedezte az épületbontás, az ideiglenes építmények, a zsaluzás és állványozás, az irtás és földmunkák kivitelezésének, valamint a tartószerkezet építés, a helyszíni beton és vasbeton munkák, betonacél szerelés részleges elvégzésének költségeit az alábbiak szerint:

 

 • Épületbontás

 • A telek egyesítés előtti 1566-os hrsz-ú épület bontása.

 • A telek egyesítés előtti 1569-os hrsz-ú épület bontása.

 • Különféle rendeltetésű és méretű udvari játszóeszközök bontása, a munkaterület rendelkezésre állásának megteremtése.

   

 • Ideiglenes építmények

 • Provizórikus vízóraakna készítése, szerelvények elhelyezése.

 • Ideiglenes elektromos energiaellátás és világítás megteremtése (oszlopbeállítás, gumikábel szerelés, csatlakozó szekrény szerelése, törpefeszültségű biztonsági transzformátor szerelése térvilágítási lámpatestek szerelése).

 • Ideiglenes balesetvédelmi és vagyonvédelmi kerítés megteremtése.

 • Geodéziai kitűzések.

 • Bérleti és őrzési díjak (mobil wc, konténerek. munkaterület őrzési díja).

   

 • Zsaluzás és állványozás

 • Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpallós kivitelben.

 • Biztonsági védőkorlát készítése.

   

 • Irtás és földmunka

 • Közmű feltárása kézi erővel, III. talajosztályban.

 • Földvisszatöltés munkagödörbe, humuszos termőföld leszedése. 

   

 • Tartószerkezet építés

 • Zsaluzás, állványozás, (egyoldali és kétoldali falzsalu függőleges síkfelülettel).

 • Földmunka, földkiemelések, földvisszatöltés, ágyazat készítése kőzúzalékból, tömörítés, kiszoruló föld elszállítása.

 • Síkalapozás, Tömbalap, sávalap készítés, vasbeton talpgerendák, vasalt aljzat és válaszfal alap készítés, gépészakna kialakítás, szerelőbeton készítése talpgerendák alá.

 • Helyszíni beton és vasbeton munka, betonacél szerelések, homlokzati vb. szerkezetek elé hőszigetelés elhelyezése.

 • Felépítményi munka, zsaluzás, állványozás, egyoldali és kétoldali falzsalu, oszlopzsalu, gerendazsalu, koszorúzsaluzás, síklemez zsaluzás. ferde síklemez zsaluzás, lépcső zsaluzása.

 • Helyszíni beton és vasbeton munka – betonacél szerelés.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház rekonstrukciója és kapcsolódó beruházások

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-15-P-0151

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2015 évben 427 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-15-P-0151 azonosítószámú támogatás keretében.

 

Az alábbi beruházáselemek egy része ebből a forrásból valósult meg:

 

FŐSZÉKESEGYHÁZ - Felújítás és régészeti munkák/építőanyagok – Megvalósult beruházás

A Főszékesegyház 8 éve tartó, teljes körű felújításának utolsó munkafolyamatai zajlottak. Az elszámolásban néhány olyan elem szerepel, mely munkafolyamatok a székesegyház használatához szükséges, utolsó építési munkák közé tartoznak. Főképp saját beszerzésben megvásárolt anyagok kőműves és elektromos munkákhoz, szerelésekhez, festőrestaurátori munkák és orgona felújítás, aranyozás befejező munkáinak elszámolása.

A tételek több éve tartó munkafolyamatok része. A székesegyház külső és belső felújítása, néhány munkanem kivételével, befejeződött.

 

SZENTHÁROMSÁG TÉR - Felújítás /átépítés és régészeti munkák/építőanyagok – Felújítása ma is folyamatban van, saját és más forrásból – EGYH-KCP-16-P-0101, EGYH-KCP-20-P-0110

A Szentháromság tér felújításának régészeti munkái folyamatban vannak, jelen forrásból számla nem kerül elszámolásra.

 

ASTRICEUM ÉRSEKI MÚZEUM - Felújítás, kiállítás és alkalmazott korszerű technológiák, régészet - Megvalósult beruházás. Támogatásban el nem számolt részek saját forrásból valósultak meg.

Az EGYH-KCP-15-P-0139 azonosító számú támogatás keretében már elszámolt festőrestaurátori munkák további részeit tartalmazza az EGYH-KCP-15-P-0151 azonosító számú támogatás elszámolása. Minden esetben önerőt is igénybe vettünk, magasabb, mint 25 %-ban. Az emeleti és földszinti helyiségek falain és mennyezetein található historizáló festés a 19. század egyedi, nagyon magas művészeti, művészettörténeti értékkel bíró megjelenések, melyek a történeti épület korhű belső terei visszaállításához adnak segítséget.

A történeti épület és annak bővítménye, környezetének kialakítása munkanemeit is tartalmazza ez a tételcsomag. Az épületegyüttes építési költségeinek egyharmadát a „Kalocsa Szíve Program” kiemelt projekt keretében számoltuk el, jelen támogatásban 325,4 millió forintot. A teljes beruházás költségének több mint 30 %-át az érsekség saját forrásból finanszírozta.

A múzeum használatbavételét követően, több kiállításnak is helyet adott.

___________________________________________________________________________

 

 

 


Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye közösségi ház építése

támogatási azonosító: EGYH-KCP-17-P-0158

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2017. évben 50.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-17-P-0158 azonosítószámú kezdeményezés keretében, mely összeget a kiskunfélegyházi Szent István Plébánia közösségi házának építési munkáira fordította.

A véglegessé vált építési engedély és kiviteli tervek birtokában 2020. január 17-én a munkaterület átadás-átvételével kezdetét vette a plébánia átalakítása és közösségi házzal történő bővítése.

A kitűzés és a szükséges földmunkák után mélyalapozás keretében elkészültek a kútalapok a talpgerendákkal.

A technológiai előírásoknak megfelelően megtörténtek a szerkezetépítési munkák (falazás, vasbeton szerkezetek, monolit födémek), majd augusztusban elkészült a szeglemezes tetőszerkezet is.

Az 50.000.000 Ft összegű támogatásból az épület szerkezetkész állapotba került komplett tetőszerkezettel, fedés nélkül.

A közösségi ház más források bevonásával elkészült, a sikeres műszaki átadás-átvétel eljárás 2020. december 18-án megtörtént. Az épület 2021. március 12-i dátumú véglegessé vált használatba vételi engedéllyel rendelkezik.

A munkák elvégzésének köszönhetően az új épület otthont adhat a minden korosztályt képviselő plébániai közösségeknek, értékes kulturális, közösségi és karitatív programoknak minden érdeklődő örömére és épülésére.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fejlesztési, működési és program célú támogatás

támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0064

2. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek a 2018. évben összesen 242.413.265 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak fejlesztési, működési és program célú projektjeik megvalósítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél eredetileg EGYH-EOR-18 és EGYH-KCP-18 jelű azonosítóval nyilvántartott támogatások a 1041/2018. (II.13.) kormányhatározat értelmében a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EGYH-KCP-18-P-0064 azonosítószámú támogatásának részei lettek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 2. számú részelszámolás keretében 14 alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 87.661.357 Ft értékben.

 

A 14 alprojekt keretében megvalósult célok a következők:

1. Madarasi plébánia felújítása
A cél megvalósításaként a régi, rossz állapotú plébániai nyílászárók cseréjére, az utcafronti homlokzatok javítására, vakolására, festésére került sor.

2. Kiskunhalasi Szent Péter és Pál templom világítás korszerűsítése
A cél megvalósításaként a szükséges bontási munkákat követően védőcsövek, kötődobozok beszerelése, vezetékek áthúzása, elosztóberendezések cseréje, új fényvetők felszerelése és egyéb kapcsolódó villamos munkák kerültek elvégzésre. A munkák zárásaként megtörtént a szabványossági felülvizsgálat, a szigetelés ellenállás mérése és a hivatalos mérési jegyzőkönyv elkészítése.

3. Szent Margit Plébánia elektromos hálózatának felújítása
A cél megvalósításaként új mérőszekrény elhelyezésére, kábelfektetésre, villamos vezetékek cseréjére, a villamos rendszer nagyobb terhelést lehetővé tevő fejlesztésére, mérőhelyi szerelési munkákra, hálózati fejlesztési díj megfizetésére és áramszolgáltatói ügyintézésre került sor a tázlári plébánián.

4. Kunadacsi Katolikus Templom tetőfelújítása
A cél megvalósításaként állványozási munkákra, a tetőzeten lévő pala bontására, a pala ártalmatlanítására, sérült tetőlécek cseréjére, szigetelőpaplan elhelyezésére, a horganyzott lemez falfedések, falszegélyek, ereszcsatornák bontására, a bontási sérülések javítására, tetőfedési, bádogos falfedési munkákra, új ereszcsatornák elhelyezésére került sor.

5. Templom felújítása Fischerbócsán
A cél megvalósításaként a tetőszerkezet megerősítésére, részletes cseréjére, cserép, nyílászárók, bádogozás cseréjére, homlokzati hőszigetelési, belső festési, burkolási, térkövezési munkákra és napelemek, belső elektromos fűtési rendszer elhelyezésére, valamint a belső villamos hálózat felújítására került sor.

6. Gyökereink ápolása
A cél megvalósításaként a Jánoshalmi Plébánia szervezésében a következő programok valósultak meg:

Szentjánosbogár-klub működtetése. A klub a hittanos gyermekek magatartásának keresztény szellemű formálása és önmaguk formálása céljával jött létre. Minden összejövetelnek, programnak saját témája van, melyeken keresztül megtapasztalható például az idővel történő hasznos gazdálkodás vagy a szabadidő építő jellegű eltöltése, a személyiség vetélkedőkön keresztül történő formálódása, az egymásra figyelés, elfogadás pozitív hatásainak megélése. A klub 16 témát dolgozott fel.

A támogatás segítségével megszervezésre kerültek még a következő programok: tapasztalatcsere a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kisközösségei között 53 fő részvételével, „Belon Gellért Emlékverseny”: sportnap a jánoshalmi espereskerület ifjúsága részére, ministráns közösségépítő kirándulás a Pécsi Egyházmegye területére 12 fővel, közösségépítő tábor jánoshalmi, tusnádfürdői (Románia, Erdély), temerini (Szerbia, Délvidék), szenttamási (Szerbia, Délvidék)és topolyai (Szerbia, Délvidék) fiatalok részvételével, Tapasztalatcsere Máriaremetén a Váci Egyházmegye kisközösségeivel 56 fő részvételével, kirándulás Lajosmizse, Szolnok, Tiszakécske útvonalon 54 fő részvételével, egyházmegyei hittanos kirándulás Fótra és Vácra 51 fő részvételével, valamint jutalom kirándulás a ministránsok részére Székesfehérvárra.

7. Szent László példamutatása szerint cselekedjünk
A cél megvalósításaként a jászszentlászlói római katolikus templom belső festése valósult meg fólia takarási, belső felület lemosási munkákkal, a rég festék eltávolításával, hálózási munkák végzésével, szükség szerinti vakolat javítási munkákkal, majd a falfelület két rétegben történő festésével.

8. Híd a katymári közösségért
A cél megvalósításaként sor került a katymári templom főbejárati ajtajának és a sekrestyeajtó cseréjére, valamint padfűtési rendszer létesítésére. Értékes programként elhangzott továbbá Tolcsvay László és Tolcsvay Béla Magyar miséje.

9. Mária evangéliuma a madarasi templomban
A cél megvalósításaként sor került a templom 3 ajtajának cseréjére és a beépítés sérüléseinek felújítására, festésére. Elhangzott továbbá Tolcsvay László-Müller Péter: Mária evangéliuma című műve.

10. Közösségépítés Kecskemét árnyékában
A cél megvalósításaként Helvécián 2018-ban is megszervezésre került a több helyi családi nap, ifjúsági összejövetel, a templombúcsú, idősek napja, adventi program. A támogatás fennmaradó részéből a plébánia területén belül felépített közösségi (ifjúsági) ház befejezési munkái kerültek megvalósításra.

11. Közösségi élet fejlesztése Baján
A cél megvalósításaként autóbuszos kirándulások kerültek megszervezésre iskolás korú, többségben SNI, hátrányos helyzetű és roma gyermekek számára. A kirándulások a következő helyszíneket érintették: Siklós (47 tanuló), a Fővárosi Állat-és Növénykert (1-3. évfolyamos általános iskolás korosztály), Pécsi Nemzeti Színház (A Padlás című darab megtekintése, 3. osztályos tanulók), Zánka (Erzsébet-tábor, 44 tanuló, Szeremle (Meseháló-meseporta, 3., 5., és 6. általános iskolás évfolyamok), Kalocsa (Astriceum Érseki Múzeum, 43 tanuló), Keselyűsi Sió-csatorna és Paks (60 tanuló).

Sor került még 2 plébániai kapu cseréjére, továbbá plébániai nyílászárók cseréjére, a kapcsolódó kőműves munkák-, valamint az érintett épületrész részleges szigetelési munkáinak elvégzésére.

12. Közösségi tér és vizesblokk kialakítása
A cél megvalósításaként a miskei plébánia épületében a lelkészi lakrésztől leválasztott közösségi tér és vizesblokk kialakítása valósult meg használaton kívüli helyiségek felújításával falbontási, nyílászáró elhelyezési, vízszigetelési és hőszigetelési, aljzatbetonozási, lapburkolat készítési, vakolási és festési munkákkal, elektromos vezetékek, gépészeti elemek, nyílászárók cseréjével.

13. Szent Margit Plébánia felújítása Tázlár településen
A cél megvalósításaként 9 db új, hőszigetelt üveggel készült bukó-nyíló kialakítású alak került beépítésre.

14. Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család Hagyomány őrző, közösségépítő programja
A cél megvalósításaként a Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család 25 éves évfordulójának ünnepe és erdélyi vendégeik programjai (szegedi szabadkai, kecskeméti, helvéciai kirándulások, tanyai programok) kerültek megszervezésre. A közösségi programokon kívül megtörtént még a kiskunhalasi Ady Endre utca 12. szám alatti, a Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család részleges tulajdonát képező ingatlan szervezet tulajdonában lévő közösségi terének felújítása a nyílászárók cseréjével és az épület külső homlokzatának nemesvakolattal történő ellátásával.

___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

2020. évi egyházi táborok és közösségi célú programok támogatása

Támogatási azonosító: EGYH-TAB-20-P-0005

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények az EGYH-KCP-20 jelű támogatás keretében a 2020. évben összesen 11.927.820 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el egyházi táborok és közösségi célú programok megvalósítására.

A támogató kérése nyomán a támogatás kedvezményezettje a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye lett.

Az eredetileg 24 alprojektből a járványügyi helyzet miatt 15 valósult meg összesen 7.458.766 Ft értékben.

 

A 15 alprojekt keretében megvalósult célok a következők:

 

1. Szent zenével zarándokolva, Belvárosi Plébánia, Baja

A támogatási kérelem témája a bajai belvárosi templom Szent Cecília Kórusának két kórus-orgona koncerttel összekötött énekes zarándoklata volt, a pécsi bazilikába és a Szegedi Dómba. A vírushelyzet miatt a támogatott módosítást kért, mivel június végén még azt remélték, ha nem is koncerttel egybekötve, de a zarándoklatot meg tudják rendezni. Időközben kiderült, hogy az egyik zarándoklat megrendezése talán reális lehet, azonban a másik zarándoklatot át kellett gondolni, hogy a kórustagok egészségét megőrizzék, ezért egy remek orgona-hegedű hangversenyt rendeztek a kórustagok és a városlakók örömére a bajai belvárosi templomban, ahol minden járványügyi előírást be tudtak tartani.

1. program: ünnepi hangverseny a bajai belvárosi templomban a Belvárosi Orgonaesték sorozatban

Október 3-án, szombaton 19 órakor a szervezők a bajai belvárosi templomba invitálták énekkaruk tagjait, ezúttal nem közös énekre, hanem egy ünnepi hangversenyre. Dankos Attila orgonaművész, a budapesti Egek Királynéja templom orgonistája és Kökény Eszter többszörös versenygyőztes hegedűművész (a Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatója) volt a vendég.

 

A hangverseny tervezett és megvalósult műsora a következő volt:

1. Arcangelo Corelli: Sonate op. Nr. 12 La Follia

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate für Orgel in d-moll op. 65

3. Johann Sebastian Bach: Sicilienne és Presto a g-moll szólószonátából BWV 1001

4. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Thema mit Variationen in D-Dur

5. Franz Liszt: Liebestraum

6. Johannes Brahms: Paeludium und Fuge in g-moll

7. Edward Elgar: Salut d'amour

8. August Gottfried Ritter: Sonate in a-moll Op. 23. Nr. 3

 

A hangversenyen a kórustagok mellett jelen voltak városunk művészetkedvelő polgárai is, így az esten a víruskörülményekhez képest szép létszámú közönség volt jelen, körülbelül 30-40 fő. A közönség nagy örömmel lelkesen fogadta a koncertet, a hivatalos műsor végén ráadást is adtak az est felkért művészei. A rendezvény praktikus lebonyolítása miatt a szervezők produceri szolgáltatást vettek igénybe, így ez a cég (Sugomedia Bt.) minden kérést magas színvonalon teljesített.

 

2. program: Zarándoklat.

Október 8-án egynapos zarándoklatot és kirándulás került megszervezésre. Az egyházközség 47 fős lelkes csoportja egy nagy busszal indult el Bajáról a Máriagyűdi kegyhelyre, a résztvevők közt voltak a kórus tagjai is. Útközben az énekek elhagyásra kerültek a zárt térben a vírusveszély miatt. Odaérkezve a résztvevők 10 órakor szentmisén vettek részt a kegytemplomban, majd utána kb. egy órás szabadtéri körmeneten és keresztúti ájtatosságon, imádságokon. Mind a templomi résznél, mind a körmenetben a szöveges imák mellett csoportos énekkel kapcsolódtak be a liturgiába. Közös ebéd volt szabadtéri teraszon, majd a Pécsi Állatkertbe látogattak el. Zárásként a Pécsi Havas Boldogasszony kápolnát látogatták meg, ahol a parkban lévő Mária-szobor előtt ünnepélyes imádsággal és énekkel fejezték be a zarándoklatot.

 

2. Zarándoklat a könnyező Szűzanyához, Katolikus Általános Iskola Szent Margit, Kunadacs

Augusztusban az intézmény tanulói közül néhányan egyházi kiránduláson vehettek részt. A hittanos munka, a ministrálás vagy épp a betlehemezés jutalmaként, amelynek költségét a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett pályázaton nyerték el.

A kis csapat augusztus 17-én útnak indult a géderlaki iskolásokkal Pannonhalmára. Céljaink között szerepelt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Szent László Katolikus Általános Iskola tanulóival, nevelőivel. Fontos a tanulók katolikus szellemben való, egymás elfogadására, tiszteletére, támogatására, előítélet mentességre való nevelése. Útközben Pata Gábor atya vezetésével imádkoztak és énekeltek. A gyerekek gyorsan összebarátkoztak. Pannonhalmára érkezve, bemutatták a főapátság épületeit, gyönyörködhettek a csodálatos panorámában. Bár már nem virágzott a levendula, mégis töményen érezték az arborétum fái között sétálva is nyugtató illatát. A csoport vezetőjétől sok fontos információt kaptak a Főapátságról.

A gyerekek nagy csodálattal hallgatták az idegenvezető szavait. Ezek után folytatták az utat Győrbe.

A Győri Székesegyház hármas zarándokhely, ugyanis a katedrálisban található a könnyező Szűzanya kegykép, Szent László király hermája és Boldog Apor Vilmos püspök sírja. Mécseseket gyújtottak és elmondták imáikat a kegykép előtt. Itt Gábor atya volt az idegenvezető, és mindent elmondott a diákoknak a székesegyházról és a Mária képről.

A gyermekek nagy érdeklődéssel fogadták Gábor atya szavait, sőt a csoporthoz idegenek is csatlakoztak, hogy meghallgathassák a festmény történetét, és együtt imádkoztak.

Sötét felhők gyülekeztek, de a felhőszakadás már a buszban érte a csapatott. Mire a szállásra érkeztek, Győrújbarátba, lassan az ég is kitisztult.

Elfoglalták a szobákat és vacsora után, egy nagyon jó hangulatú csapatépítő programon ismerkedtek a két iskola tanulói és pedagógusai.

Éjfél felé elcsendesedett minden kis házikó, majd másnap Ausztriába, a Szentmargit bánya melletti kőfejtő közelében fekvő Family Parkba indultak. Pár percre megálltak a kőfejtőnél is, ahol ismételten Gábor atya mondott pár szót a bánya történetéről.

Az óvintézkedések betartásával bevették a hatalmas játszóteret. Élményekkel gazdagodva, új ismerősökkel, barátságokkal indultak hazafelé.

A diákok nagyon hálásak voltak, hogy részt vehettek ezen a csodálatos kiránduláson. Több hátrányos helyzetű gyermek talán soha többet nem fog eljutni ezekre a szép helyekre.

 

3. Nagyvelegi Hittanos Tábor, Munkás Szent József Lelkészség, Városföld

A nyári táborozás az iskolaidőn kívüli közösségépítés egyik kiemelkedően fontos lehetősége. A hitoktatásban résztvevő gyermekek számára sokkal kisebb a lehetőség az iskolai hitoktatás keretében az egymástól távolabb lévő csoportok résztvevőivel való találkozásra. Ezt hivatott a hittanos nyári tábor elősegíteni, illetve a hitoktatásban tanult erkölcsi normákat közösségben megerősíteni. A vallásos közösségépítés a későbbi felnőttkori vallásos szerepvállalást is elősegítheti.

 

4. Garai fiatalok tábora 2020, R. K. plébánia Gara, Gara

A Garai Plébánia minden évben megszervezi a helyi általános iskolások és középiskolás korúak hittanos nyári táborát. 

Ebben az évben 2020. július 13-19. között, 7 nap, 6 éjszaka időtartammal, Bélapátfalván valósult meg 25 tanulóval és 3 felügyelővel a hittanos tábor.

A tábor témája: „Benned a létra”.

A cél a fiataloktól elvárható polgári-keresztény tudat, életvezetés, környezettudatos gondolkodás kialakítása, megerősítése a teremtés-teológia tükrében.

A szervezők színes programokkal, foglalkozásokkal igyekeztek feldolgozni, kibontani a mottóban megfogalmazottakat. Lelkiségi (szentmise, imaóra, lelki nap), személyiség-fejlesztő játékok, érzékenyítő és közösségépítő foglalkozások és beszélgetések, elmélkedések keretében mélyedtek el mind jobban a megjelölt tematikában.

 

5. Neked, érted! – Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor, Római Katolikus Főplébánia, Kecskemét

„NEK-ed, érted!” Ezzel a címmel szerveződött meg a XXIX. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor a Móricgát és Bugac között fekvő Hittanyán. Augusztus 2-a és 9-e között mintegy 150 gyerek, fiatal sereglett össze, hogy részt vegyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye évről-évre megvalósuló, népszerű ifjúsági programján. Az Oltáriszentség nagy, közös ünnepére, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülődve a fiatalok a hét szentségről hallhattak előadásokat, vagy inkább tanúságtételeket. A cél az volt, hogy a szentségek felvételét vonzó módon mutassák be: milyen értékeket nyerhetünk általuk, milyen ajándékokkal gazdagodik az életünk, ha lelkesen felkészülünk és hittel ünnepeljük a szentségeket. Vendégek, előadók voltak: Dr. Bábel Balázs érsek atya, Farkas István piarista, Joó Balázs, Serfőző Levente, Finta József és Kiss József atyák, valamint civilek és házaspárok is.

A táborban az előadásokon kívül csoportbeszélgetések, mindennapi szentmisék, imádságok, éjszakai szentségimádás és keresztúti ájtatosság révén találkozhattak a résztvevők Jézussal, az Ő igéjével, jelenlétének örömével. A lelki programok mellett azonban jutott idő a sok-sok játékra, kézműveskedésre, sportra, táncházra és egyéb közösségi alkalmakra is, amely még inkább összekovácsolta a jelenlévőket.

 

6. A zene üzenete, Római Katolikus Plébánia, Felsőszentiván

,,A zene üzenete” című előadás megtartására 2020. szeptember 6-án került sor Felsőszentivánon a Keresztelő Szent János templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programban három színvonalas művész lépett fel: Somlai Valéria zongoraművész, Csíkos Zsuzsanna hegedűművész, Sáfár Mónika színművész-énekművész, akik saját maguk is fontosnak tartják, hogy a művészetet, a zenét minél több emberhez juttassák el.

A zongora, a hegedű és az ének együtt, szellemi és lelki feltöltődést adott a résztvevőknek.

A koncertnek azért volt nagy jelentősége, mert a járvány idején is adni tudott, ami fontos a mai világban, mert a környéken igen csak kevés nívós műsorhoz jut az érdeklődő. A programok valódi értéket képviselnek, nemcsak egy pillanatra érzi jól magát az ember. Mivel ezeket a programokat az egyház biztosítja, ezért fontos és stabil pont az életükben a vallás és a hit, mely mindig támasz a mindennapi életben.

Az elhangzott dalok mosolyt és örömet csaltak az emberek arcára. A koncert végén a nézők álló tapssal fejezték ki tetszésüket és örömüket.

 

7. „Szentjeink nyomában”, Római Katolikus Plébánia, Jánoshalma

Különösen felemelő élmény volt Székesfehérváron járni az augusztus 20-i állami ünnepet megelőzően, ezzel is tisztelegve államalapító Szent István királyunk előtt.

Minden templomban a helyi lelkipásztor vagy megbízottja várta a zarándokokat, akik nemcsak a templommal, hanem a közösségük életével is megismertetették az érkezőket.

A várásnézés, a közös ima, a közös étkezés megerősítette az együvé tartozást, szentjeink követésére serkentettek.

Nagyon fontos a nagyvilág megismerésén kívül a szűkebb pátriánk, egyházmegyénk megismerése is. Ezt a célt szolgálja a zarándoklat. Mindenütt a helyi lelkipásztorok, vagy megbízottjaik várták a csoportot, akik a templomunk és a közösségük életével is megismertették a vendégeket.

Mindenkinek jó tapasztalata volt, hogy milyen gazdagok és szépek egyházmegyénk templomai, és milyen hasonló örömeink és nehézségeink vannak a keresztény mindennapokban.

Sokan még a szomszéd települések templomait sem látták eddig, csak most először.

A ministránstáborhoz hozzátartozott a városnézés, templomok meglátogatása mellett az egymással való megismerkedés, közös ima, szentmise, közös munka és játék.

A résztvevők megismerkedhettek más felekezetek életével is.

A programoknak köszönhetően a résztvevőkben növekedett az elköteleződés hazánk és egyházunk iránt.

 

8. Keceli katolikus családok vallási- és kulturális célú máriagyűdi és pécsi zarándokútja, Római Katolikus Plébánia, Kecel

A támogatásból a keceli Római Katolikus Plébánia családok részére zarándoklatot szervezett 2020. október 24. és 25. között Máriagyűdre, Siklósra és Pécsre. Az autóbuszos zarándoklat lelkivezetője a keceli káplán atya, Tóth Tibor volt.

A családi zarándoklaton 46 fő, 11 keceli katolikus család, mintegy 22 gyermek vett részt szüleivel.

A támogatásnak köszönhetően a családok együtt élhették át a zarándok-lét örömeit, erősödhetett a családi és közösségi kapcsolat, kötelék, gyarapodhattak vallási és kulturális tudásban, s a közösen megszerzett lelki élményekben.

A zarándoklat alatt nagy hangsúlyt kapott a közösségépítés és az imádságos lelkület elmélyítése: volt hittankvíz, játékok gyermekeknek, felnőtteknek Máriás-elmélkedés, közös esti ima – a közös étkezések és nagyszerű beszélgetések mellett.

A támogatás az autóbuszos utazást (autóbuszbérlést, személyszállítás igénybevételét), szállás-költséget és a belépőjegyek költségét fedezte.

A zarándokló családok útja elsőként Máriagyűdre vezetett, ahol kegyhelyismertetésen és szentmisén vehettek részt. Míg a gyerekek a játszótéren játszottak, a felnőttek a játszótér mellett rózsafüzér-imádságot végeztek. Következő úticél a siklósi vár volt, ahol a csapat tárlatvezetés által megismerte a vár történetét és bejárta a vár területét.

Vasárnap a zarándokcsoport a pécsi székesegyházban egy lélekemelő szentmisén, majd tárlatvezetésén vehetett részt. Ezt követően a kincstárt tekintette meg. A nap második felében a résztvevők csapatokba szerveződve a „Szentek nyomában” elnevezéssel városismereti vetélkedőn „mérkőzhettek meg”, mely nagy élmény volt mindenkinek, s ráadásul ily módon jól megismerhették Pécs belvárosát is.

 

9. Életmód tábor Kígyóspusztán, Római Katolikus Plébánia, Kiskunmajsa

Az életmód tábor tanyai környezetben, régi iskolaépületekben, szerény, de rendezett körülmények között zajlott.

A gyerekek jelentős része hátrányos helyzetű családokból került ki, akik gyakran beilleszkedési zavarokkal küzdöttek. Délelőttönként pedagógusok segítették őket a felzárkózásban, a tanulási problémák kiküszöbölésében.

Délután gimnazista korú ún. nagy segítők vezetésével szabadidős tevékenység zajlott. Ennek keretében változatos programok voltak: kézműves foglalkozások, mézeskalács készítés, közösségi játékok, lovaskocsizás, sportolás, tánc, éneklés, fürdőzés a majsai strandon.

Esténként Sági Lajos atya vezetésével az ún. napzárta során igyekeztek feldolgozni a nap közben keletkezett konfliktusokat.

A pályázatnak köszönhetően az étkezést ebben az évben a Vasút Étterem biztosította - mindenki megelégedésére.

A középiskolások gyakran az iskolai közösségi szolgálatukat is a táborban töltik le. Délelőttönként, amíg az általános iskolások tanultak, fertőtlenítő takarítást végeztek. A tálalás és a mosogatás is az ő feladatuk volt, sőt a konyha körül is segédkeztek (tea készítése, sütemény sütés stb.). Munkájukat felnőttek felügyeletével végezték.

 

10. Jézus szeretetében közösségben, Római Katolikus Plébánia, Szank

Elsőáldozó tábor

Tábor neve: Elsőáldozó tábor

Ideje: 2020. augusztus 27-29.

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, 6131 Szank Béke utca 25

Résztvevők száma: 15 gyermek és 3 felnőtt

A gyerekek a program keretében megismerkedhettek azzal, hogy régen hogyan őrölték kézzel a búzát, hogyan készült a liszt, hogyan sütötték régen az ostyát. Megismerkedhettek a szőlőpréseléssel. E kettő előkészítette a gyerekeket az Eucharisztia vételére a kenyér és bor szimbolikájának megismerésére. A tábor alatt emellett felkészültek az első gyónásukra is kiskunmajsai plébános atya előadásának köszönhetően. Többek között helyett kapott a programban kézműveskedés, erkölcsi nevelés játékos formában is. A program lelki részeként napi közös szentmisékkel és közös imádsággal is gazdagodtak a gyermekek.

 

Ministráns tábor

Tábor neve: Ministráns tábor

Ideje: 2020. augusztus 17-19.

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, 6131 Szank Béke utca 25

Résztvevők száma: 13 gyermek és 3 felnőtt

A táborban szerepet kapott más ministránsokkal való találkozás, ismerkedés játékos, ismerkedős formában. Táborban helyet kapott a strandolás a kiskunmajsai strandon. Volt továbbá kerékpártúra a szomszédos település templomához, ahol játékos feladatok várták a csapatot. A program lelki részeként napi közös szentmisékkel és közös imádsággal is gazdagodtak a gyermekek.

 

Pintér Béla koncert

Rendezvény neve: Pintér Béla koncert

Ideje: 2020. szeptember 11.

Helyszín: Római Katolikus Templom, Szank Béke utca 32.

Résztvevők száma: 125 fő. Minden korosztály megjelentette magát a legkisebbektől az idősekig.

Pintér Béla keresztény énekes, dalszerző. Énekeit, dalait saját maga írja és zenésíti meg. Több keresztény felekezettel is kapcsolatban áll és rendszeres meghívásai is vannak. Dalai között szerepelnek felnőtteknek és gyerekeknek szóló énekek is. Az előadó az éneklésbe a gyerekeket bevonta. Színpadra hívta őket, akik együtt énekelhettek vele. Az előadó lelkesedése, Istent szerető lelkülete átjárta a jelenlévőket. Mindenki pozitív tapasztalatokkal gazdagodott.

 

11. A zene út a lélekhez és a hithez! Római Katolikus Plébánia Bácsalmás

,,A zene arcai” című előadás megtartására 2020. szeptember 13-án került sor Bácsalmáson a Keresztelő Szent János templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programban öt színvonalas művész lépett fel Sáfár Mónika (Jászai díjas Színművésznő), Silló György, Batki László, Mukli Gyula és Boros Sándor (Four Father ), akik saját maguk is fontosnak tartják, hogy a művészetet, a zenét minél több emberhez juttassák el.

A gyönyörű előadás és az énekesek által közvetített mondanivaló szellemi és lelki feltöltődést adott a részvevőknek.

A koncertnek azért volt nagy jelentősége, mert Bácsalmáson a program a járvány idején is adni tudott, ami fontos a mai világban, mert igen csak kevés nívós műsorhoz jut az érdeklődő a környéken. A koncertnek köszönhetően a térség lakossága olyan élményhez jutott, ami elkíséri őket a nehéz időszakban is. Az elhangzott dalok mosolyt és örömet csaltak az emberek arcára. A koncert végén a nézők állva tapsolással fejezték ki tetszésüket és örömüket.

Jó volt hallani azt is, hogy még több koncertre zenei előadásra lenne igényük az embereknek.

 

12. Dallamokkal a lélekért és a hitért, Római Katolikus Plébánia Csávoly

A ,,Dallamokkal a lélekért és a hitért” című előadás megtartására 2020. szeptember 5-én került sor Csávolyon az Urunk Színeváltozása templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programon Sáfár Mónika és Egyházi Géza lépett fel, akik olyan darabokat választottak melyek hozzájárultak ebben a nehéz helyzetben a lélek feltöltődéséhez.

Jó volt hallani a pozitív visszajelzéseket és azt, hogy még több koncertre zenei előadásra lenne igényük az embereknek.

 

13. Hercegszántó Hittan zarándoklat és Hitoktatási segédeszköz vásárlás, Római Katolikus Plébánia Hercegszántó

A zarándokcsoport 2020.07.14-én reggel 9 órakor indult Hercegszántóról. Menet közben megálltak Soltvadkerten, technikai pihenőre és közös fagyizásra. Délután fél 2 körül érkeztek meg szálláshelyükre, a Mátraverebély-Szentkút Zarándokházba. Ezt követően a szálláshelyek elfoglalására került sor, majd némi pihenő után Tábornyitó szentmisét tartottak a Kegytemplomban, három pap részvételével. Ezt követően este 6 órakor közös vacsorán vettrk részt a zarándokház éttermében. Vacsora után túrázásképpen megtekintették a Remete-barlangokat, valamint a Kegyhely környékét.

2020.07.15-én reggel 7.15-kor a zarándokok részt vettek a ferences atyák szentmiséjén. Ezt követően elindultak Szilvásváradra, ahol először Kisvasúttal, majd túrázás keretében megtekintették a Szalajka völgy látnivalóit: felmásztak az Ősember-barlanghoz, utukat a Fátyol-vízesésen keresztül folytatták a parkoló felé. Útközben megfigyelték a dámszarvas és a helyi tó élővilágát is. Ezután folytatták utjukat Bélapátfalvára, ahol megtekintették az ősi ciszteri templomot és kolostor-romkertet. Mivel kicsúsztak az időből, az aznapra tervezett Demjén-i strandot a másnapi programba építették be. Hazatérés után közös vacsora, majd ezt követően a teremtésvédelemmel kapcsolatos közösségi foglalkozás, majd természettudatos kézműveskedés következett.

2020.07.16-án reggel a zarándokok 7.15-kor ismét részt vettek a ferences atyák szentmiséjén. Ezután közös túra keretében ellátogattak a Szent László hasadékhoz, ahol többek között ittak a Szűz Mária-forrásból is. Délután közösen elutaztak a Demjén-i Aquapark-strandra. Este tábortűz keretében szalonna-sütés és közös vacsora volt.

 

14. Noé bárkáján, Szent Antal R. K. Plébánia, Baja

A táborhoz kapcsolódó szakmai célkitűzések, mint a „járvány miatt egymástól elszakadt gyermekek közösséggé kovácsolódása”, és „az imádság beépülése a gyermekek mindennapjaiba” a következő tevékenységeken keresztül valósult meg a hét folyamán:

Július 20. hétfő: A résztvevők a bajai Barátok Templomában reggel szentmisén vettak részt, amelyben a gyermekek tevékeny szolgálatot vállaltak: ministrálás, éneklés, zenélés, felolvasás, könyörgés. A szentmisét követően gyalog indultak el Máriakönnye-Vodica kegyhelyre, amely út során a nagyobb diákok figyelemmel kísérték, segítették és bátorították a kisebbeket. A kegyhelyre érkezve Schindler Mátyás atya rövid törtneti bemutatása után a gyerekek 4 kiscsoportban ifjúsági segítők vezetésével a Miatyánkban szereplő kérésekről beszélgettek, rátekintve ennek a napi imának Jézus által közölt üzeneteire. Ebéd után – Mária-kegyhely lévén – a hitoktató vezetésével a Lourdes-i barlangnál élő-rózsafűzért alkotva imádkoztak a Szűzanyához, ki-ki a saját kérését, hálaadását beleszőve az imába.

A délután csapatjátékokkal telt el.

Július 21. kedd: A résztvevők a Petőfi szigeten található Ganz-Vízitelepen az imádságnak a kegytárgyakon általi megjelenéseivel foglalkoztak: rózsafűzérek készültek, és ikon-ábrázolások festésével próbálkoztak a gyerekek. A közösségi játékok, a strandolás, a sárkányhajókban evezés ezen a napon hozzájárult a „csapatépítéshez”.

Július 22. szerda: A csapat a Gemenci erdőbe kirándult vonattal. Némi lelki gondolatébresztés után gyalog indultak el felfedezni Közép-Európa legnagyobb ártéri erdejének egy szegletét, hogy a természet szépségeit szemlélve, azokat észrevéve, ezekre rácsodálkozva kerüljenek közelebb a Teremtőhöz. A gyalogtúrát követően a gyermekek az ifjúsági hittanosok vezetésével közösen beszámoltak egymásnak az általuk legszebbnek vélt élményről.

Július 23. csütörtök: Eső-nap lévén a csoport a templom Oratóriumába töltötte a napot, de itt is lehetett olyan programokat szervezni, amelyek a gyerekek életkorának megfelelően érdekesek, színesek, és tartalmasak voltak. Az „ikonok” festését, és a rózsafűzérek fűzését is be tudták fejezni, majd a szervezők alkalmat tudtak teremteni a „liturgikus tánc” megtanulására, gyakorlására. Ebéd előtt a résztvevők szentmisén vettek részt, ahol ismét igyekeztek minél több gyermeket bevonni a szolgálatba. Ebéd után filmnézés következett, majd ezt közös uzsonnakészítés követte, de a közös éneklés sem maradt el.

Július 24. péntek: A csoport autóbusszal Tihanyba, a Bencés Apátsághoz utazott. Ott a bemutató-film megtekintése után Domonkos atya vezetésével megismerték egy mai, élő, imádkozó közösség mindennapjait, majd a szerzetes atyákkal együtt részt vettek a napközi imaórán. A tárlat megtekintése után a Balaton partján ebédeltek, fagylaltoztak, majd pedig közös strandolás következett. A tábor zárásaként hajóval keltek át a Balaton déli partjára, Siófokra, ahol az autóbusz várta a csapatot, amely hazaszállította Baja-Barátok Hittanos Közösségét.

 

15. Zarándoklat a könnyező Szűzanyához, Szent László Katolikus Általános Iskola, Géderlak

2020. 08. 17-én egyházi kiránduláson, Mária zarándoklaton vettek részt az intézmény tanulói, a géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola és a kunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tanulói, nevelői Pata Gábor plébános, lelki vezető irányításával.

A tevékenység lelki oldala:

A közös ima a gyermekek számára már az út kezdetén meghozta a biztonság érzését, az egy csoporttá tartozás érzését. A lelki vezető által mondott könyörgések, fohászok ráhangolták a tanulókat a zarándoklat lényegére. A közös program meghatározása, az ismerkedésre való lehetőség a tanulók kíváncsiságát felkeltette. Az út lelki oldala a levendulamezőn tett elcsendesedés alkalmával megérezték a barátságok mélyebb értelmét, az egymásért való páros, kiscsoportos imák a kísérők számára is meghatóak voltak.

A könnyező Madonnához tett zarándoklat, annak történetével való megismerkedés a hittanos gyermekek számára új tudástartalmat jelentett.

Augusztus 17-én reggel Géderlakról indult az autóbusz Kunadacsra. A géderlaki gyerekek izgatottan várták a kunadacsi gyerekekkel való találkozást, ismerkedést, melyre az utazás során is lehetőségük nyílt. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak a Könnyező Szűzanyához, a résztvevők büszkék voltak rá, hogy ők is ezt tették, ahol imára kulcsolt kezekkel közösen imádkoztak hazánkért, iskolájukért, családjukért, a zarándoklat résztvevőiért. A lelki vezető Boldog Apor Vilmos püspök örök nyughelye előtt életútját ismertette majd közös imádság után a csoport elhagyta a templomot.

Az esti ima alkalmával mondott gyermekek könyörgéseiben már érezhető volt, hogy a kirándulás lelki célja is megvalósult, a két iskola diákjai barátságot kötöttek és ez nem csak erre az útra szól.

___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kiskunhalasi Felsővárosi Jézus Szíve Templom felújítási munkálatainak megkezdése

támogatási azonosító: EGYH-KCP-19-P-0016

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2019. évben 15.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-19-P-0016 azonosítószámú kezdeményezés keretében, mely összeget a kiskunhalas-felsővárosi templom tetőzetének felújítására fordította.

A felújítási munkák során a kivitelező a régi (pala) héjazatot elbontotta és helyére új csapadékvédelmi héjazatot készített korcolt vörösréz lemezből. A tetőszerkezet megerősítése megtörtént, a tető új deszkaborítást kapott. A héjazat alá párazáró fólia került beépítésre. Az új ereszdeszkázat védelme 2-3 soros lazúrfesték bevonattal valósult meg.

A felújítási munkák elvégzésének köszönhetően a templomtető műszaki hibái, hiányosságai megszűntek, a templom állaga jelentősen javult, a tetőzet javítás nélkül hosszú ideig, beázásoktól mentesen be tudja tölteni funkcióját.

___________________________________________________________________________

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fejlesztési, működési és program célú támogatás
támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0064

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek a 2018. évben összesen 242.413.265 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak fejlesztési, működési és program célú projektjeik megvalósítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél eredetileg EGYH-EOR-18 és EGYH-KCP-18 jelű azonosítóval nyilvántartott támogatások a 1041/2018. (II.13.) kormányhatározat értelmében a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EGYH-KCP-18-P-0064 azonosítószámú támogatásának részei lettek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében 24 alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 154.746.785 Ft értékben.

 

A 24 alprojekttel megvalósult célok a következők:

 

1. Foktői templom oldalfalainak vízszigetelése

A cél megvalósításaként, a vonatkozó kutatások elvégzését követően a szükséges dokumentációk birtokában megvalósult a mintegy 2 méter magasságig felvizesedett templom oldalfalainak vízszigetelése.

A munkát injektálásos technológia alkalmazásával végezték el. 20 cm-es közökkel 50 cm-es mélységben 20 fokos lejtéssel 15 mm-es furatok nyílásába műanyag injektáló csonkokon keresztül pumpálták be a speciális oldatot. Az adott szakasz telítődését a következő csonkon keresztül távozó folyadék jelezte. Az eljárásnak köszönhetően megvalósult a vízáramlás meggátlása.

 

2. A hercegszántói kegyhelypark infrastrukturájának fejlesztése

A Hercegszántó külterületén található 1,2 ha-os kegyhelyparkban egy új épület, 30 m2-es papi öltöző, három mosdó és vizes blokk került kialakításra.

Az épület teherhordó szerkezete alatt beton sávalap található, a monolit vasbeton szerkezetek anyaga C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton. A külső teherhordó falazat 25 cm vastag kézi falazóblokkokból áll. A tetőszerkezet hagyományos torokgerendás fa fedélszékkel készült 40 fokos tetőhajlással, trapézlemez fedéssel. A vizes helyiségek mennyezetig csempe burkolatot kaptak. A homlokzat felületképzése vékony vakolattal készült, két rétegben felhordva, fehér színben. Az épületben fagyálló kerámia lapburkolat található, a térburkolat 6 cm vastagságú, fagyálló beton burkolat.

 

3. A bácsbokodi római katolikus templom belső felújítása

A cél megvalósításaként a repedések megerősítésére, téglafugák tisztítására, mélyítésére, szellőző, falszárító vakolat készítésére, vakolatjavításra, mennyezetfödém javítási munkákra, belső párkány javítására, régi főbejárati ajtó helyén íves vakajtó készítésére, előkészítést követően pedig a templom teljes belső festésére került sor.

 

4. A kecskeméti Szentháromság Plébániatemplom kápolnáinak és előterének munkálatai

A cél megvalósításaként bontást követően padlóburkolási munkákra, vakolatbontási, helyreállítási, majd falfestési munkákra, fa szélfogó restaurálására és helyreállítására, két kápolna üvegfallal történő ellátására, erős- és gyengeáramú szerelési munkákra (elektromos kapcsolószekrény és új vezetékrendszer kiépítése, előtér és Mária-kápolna kamerával történő ellátása, két kápolna hőszigetelő üvegekkel és elektromos fűtéssel történő ellátása) került sor.

 

5. A kiskunmajsai Kisboldogasszony Templom külső felújításának befejezése

A cél megvalósításaként mintegy 1.000 m2 állványozási munkára, megközelítőleg 780 m2 festési munkára, valamint bádogozási és nagy volumenű galambvédelmi munkák elvégzésére került sor.

 

6. Nemesnádudvari Sarlós Boldogasszony Templom Rekonstrukciója

A cél megvalósításaként a templom orgonájának teljes körű felújítására, a legrosszabb állapotban lévő üvegablak restaurálására és a templom kőpadlójának cseréjére került sor.

Megvalósultak továbbá a villanyszerelési és a padfűtés kiépítési munkák is.

 

7. A tanulás öröme

A cél megvalósításaként előadássorozat került megszervezésre a Szent György Népfőiskola programjával, melynek keretében a hallgatóság mélyebb betekintést nyerhetett teológiai kérdésekbe.

Sor került továbbá a fülöpjakabi plébánia homlokzatának felújítására és a közösségi térként használható melléképület felújítására.

A melléképület munkái keretében elvégésre került a régi vakolatok, burkolatok, cserépfedés, lécezés, nyílászárók, kémény cseréje. Az elektromos hálózat felújítása fűtési lehetőséggel kiegészülve, valamint a szociális blokkok kialakítása komfortossá tette a közösségi tér céljaira kialakított épületrészt. Az épület előtt járda és térkő burkolat került kialakításra.

A plébánia épület homlokzata is felújításra került a szükséges vakolatjavításokkal és faanyagvédelmi munkák elvégzésével.

 

8. Vidéki tér

A cél megvalósításaként 52 fő részvételével erdélyi zarándoklatra és a jakabszállási plébánia belső felújítására került sor.

A felújítás során új nyílásokkal javították az átjárhatóságot a helyiségek között, a sérült vakolatot javították, aljzatbetonozást végeztek, felújították az elektromos hálózatot, a vizes helyiségeket és a vizesblokkokat. A falak és a gipkarton mennyezet festése mellett megtörtént a nyílászáról felújítása és a burkolatok cseréje is.

A régi kerítés eltávolításával nagyobbá tették a virágoskertet, melybe új növények kerültek. A virágoskertbe öntözőberendezés is került.

A zarándoklaton résztvevők közül sokan először látogathattak el Erdélybe.

 

9. A mátételki Szent Mihály Templom felújítása

A cél megvalósításaként megerősítésre került a templomhajó és az előtér aljzata, a templombelső 103 m2-en új burkolást kapott, felújításra került a belső lábazat, valamint a külső és belső ajtók teljes felújítása is megtörtént.

A sekrestye és előtere hőszigetelt ajtóval szétválasztásra került, itt az ablakok cseréje is megtörtént. Megújult a sekrestyeajtó külső borítása is.

Felújításra kerültek a templom padjai is, valamint a kórus és a toronyfeljárat faszerkezete, kicserélték a kórusfeljáró ablakát is.

Elhárították a beázás veszélyét, a tetőtéri hiányosságok megszűntek.

Felújításra került a templom külső lábazata és a járda. Megszüntették a sekrestye bejárat körüli vakolathiányt is.

 

10. Villamos hálózat felújítása

A cél megvalósításaként megtörtént a foktői templom elavult villámhárító rendszerének felújítása, valamint a belső villamos hálózat korszerűsítése és hálózat szabványosítása, energiatakarékos világítótestek telepítése.

 

11. A Rév Szolgálat jégkáros tetőzetének javítása

A cél megvalósításaként lemezfedés előkészítéséhez ács és szigetelési munkák, tűzjárda készítés, majd a megsérült tetőzet sík Lindab lemezzel történő fedése, tűzfalszegélyek lemezborítása, lapostető lemezfedése, széldeszka lezárása került elvégzésre.

 

12. Bácsalmási Római Katolikus Plébánia udvarának közösségi térré alakítása

A cél megvalósításaként telekhatároló kerítés épült beton alappal, festéssel, valamint kerti kiülő mellé sütögető hely (grillező, bográcsozó, sütögető) került kialakítására.

 

13. Közösségi kapcsolatok Homokmégyen

A cél megvalósításaként 2018-ban májusban, az immár 30 éves hagyomány szellemében megszervezésre került a település lakói és az elszármazottak részére az „egyházközségi piknik” erősítve az összetartozás érzését.

A kapott támogatásból megvalósult még a plébániai iroda, két szoba és a közlekedő helyiségek födémeinek hőszigetelése és a tisztasági festés is.

 

14. Közösségépítés Kecskemét és vonzáskörzetében 2018

A cél megvalósításaként sor került a kecskeméti Római Katolikus Főplébánia Lestár tér 2. szám alatt található közösségi háza ablakszárnyainak hőszigetelt fa ablakszárnyakra történő cseréjére az ablakkeretek megtartásával.

 

15. Összefogás a honos nemzetiségek megmaradásáért Garán

A cél megvalósításaként Tolna és Baranya megyében (Kárászon és Szálkán) hittanostábor került megszervezésre. A téma a hit és környezettudatos életvitel összefüggései volt.

Sor került még a bejárati ajtó kivételével a plébánia épület utcai homlokzatán található nyílászáróinak felújítására is.

 

16. Közösségépítés - a jövő társadalmának alapvetése 2018

A cél megvalósításaként projektor beszerzésére, valamint a bejárati ajtó kivételével a vaskúti plébánia épülete utcai fronti nyílászáróinak cseréjére kerül sor.

Az adventi és tavaszi programokhoz apróbb ajándékok kerültek még beszerzésre.

 

17. Közösségépítés - az európai értékek megtartása Pálmonostorán

A cél megvalósításaként havi két alkalommal közösségi progamokat szerveztek a gyermekek részére, mely alkalmak a hitről és a kézügyesség fejlesztéséről szóltak.

Új projektor beszerzésével kéthetente filmklub keretében filmeket vetítettek az idősebb korosztálynak.

Zarándoklat keretében meglátogatták Vácot és Márianosztrát.

Sor került még a plébánia épület közösségi helyisége padlózatának felújítására, 2 db nyílászáró cseréjére, födém belső hőszigetelésére, vakolási és festési munkákra, valamint udvari közösségi terasz kialakítására is.

 

18. Határmenti kisközösség építése határon át

A cél megvalósításaként ifjúsági tábor került megszervezésre anyaországbeli és vajdasági fiatalok részvételével, továbbá megvalósult a bácsszentgyörgyi plébánia épület tetőzetének részleges felújítása. A gerendázat kivételével a héjazat és a bádogos szerkezetek cseréje történt meg.

 

19. Épülő közösségek az Akasztói Plébánián 2018

A cél megvalósításaként megtörtént a helyi kántorház (jelenleg: közösségi ház) utólagos vízszigetelése, vakolatjavítási és festési munkák, valamint a vizesblokkok átalakítása, korszerűsítése.

A közösségi házban kialakításra került: konyha, ebédlő, társalgó szoba, előadó terem, férfi-női WC és zuhanyzó.

 

20. Nemesnádudvari Egyház-közösségi imaterem rekonstrukiója

A cél megvalósításaként sor került a plébániai imaterem és kiszolgáló helyiségei villamos vezetékrendszerének és lámpatesteinek cseréjére, a régi fal- és padlóburkolatok, nyílászárók cseréjére a szükséges vakolatjavítási és festési munkákkal együtt.

 

21. Árpád-házi szentek nyomában

A cél megvalósításaként a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezésében balatonmáriafürdői tábor került megszervezésre az intézmény növendékei részére. A programok között voltak: őrangyalos játékok, hittan-és sportversenyek, városi staféta, valamint az Árpád-házi szentek életének dramatizálása. A tábor résztvevői ellátogattak Keszthelyre és Balatonkeresztúrra is.

 

22. Szent György és Szent Mihály napok (Mátételke)

A cél megvalósításaként tárgyalkotó hittanos tábor került megszervezésre, melynek elsődleges célja volt, hogy az általános iskolás korú helyi és környékbeli gyermekek megismerkedjenek Mátételke értékeivel, hagyományaival és a katolikus hitvilág alapjaival.

A programok másodlagos célja az volt, hogy a gyermekek közösségépítő és fejlesztő foglalkozásokon vehessenek részt. a projekt címének szellemében.

A támogatás segítségével megtörtént a helyi plébánia épület tetőzetének cseréje, az épület nyílászáróinak cseréje, valamint a rossz állapotú kémények visszabontása is.

 

23. Katolikus nemzetiségek kohéziója Baján

A bajai Szent István Plébánia épületének belső udvarára nyíló 4 db régi nyílászáró helyére új nyílászárók kerültek legyártásra és beépítésre.

A támogatásnak köszönhetően a plébánia épület energetikai mérlege, használhatósága javul, a fenntartási költségek hosszútávon csökkennek.

 

24. Orgonafelújítás befejezése és hangversenyek a Bajai-Belvárosi Egyházközségben

A bajai Belvárosi Plébánia „Belvárosi orgonaesték” című hangversenysorozata színvonalas (belépődíj nélküli) zenei fórummá nőtte ki magát. Az elmúlt években az átlagos hallgatói létszám 150 és 250 fő között mozgott. Az elmúlt 21 évfolyam 136 estjén idáig 79 orgonaművész adott koncertet Baján.

A támogatásból a következő tevékenységek kerültek finanszírozásra:

plakátok, művészek, kórusok vendéglátása, művészek szállásdíja, virág a művészek részére, előadóművészeti tevékenység, az orgona hangolása, koncertre történő felkészítése.

Az orgona felújításának részeként a támogatásból az alábbi tevékenységek kerültek finanszírozásra:

- az Oboa 8'-as regiszter elkészíttetése a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft-vel,

- az orgona pedálművéhez tartozó sípok tisztítása, a sípok felújítása (IV/A munkafázis),

- az orgona II. manuálján beépítésre került a trombita 8' regiszter egy új transzmissziós ládára, elkészült a Fisz3-C4-ig az új hangterjedelmi kiegészítés, kiépítésre került a Terc 1 3/5'-as sípsor idáig hiányzó mélyoktávja, elkészült a Vox Humana 8' új indító reléje, felújításra került a szélládája, és megtörtént a szélellátás javítása is. Megvalósult továbbá a II. manuál sípmű felújítása, tisztítása, intonálása és hangolása(III/A munkafázis).

 ___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2019. évben 7.121.500 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-19-0005 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 2 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit, valamint 1 db új, dízel üzemű, Volkswagen T6 Transporter, 9 személy befogadóképességű gépkocsit vásárolt.
A Skoda Fabia gépkocsikat a Főegyházmegye két papja használja lelkipásztori szolgálatához.
A Volkswagen T6 Transporter gépkocsi a Főegyházmegye központjában teljesít szolgálatot, mely közösségi programok kapcsán nagy segítség maximum 9 személy szállításakor.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik lelkipásztori feladataik teljesítését

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Záró közlemény
a projekt megvalósításáról

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EFOP-3.2.3-17-2017-00059 azonosítószámú, „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben” című projektje 2021. november 15. napján lezárult.

A projekt célja volt, a Bács-Kiskun megyében fenntartott egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot fejlesztés megvalósítása, amelynek eredményei és tapasztalatai a későbbiekben elterjeszthetők lesznek a fenntartott további intézményekben is. Ennek érdekében célunk volt a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- és digitális taneszközhasználat erősítése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése. Feladatunk volt a pedagógusok képzése és a támogató eszközök bevezetése, valamint az implementáció folyamatának véghezvitele is.

 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

 • Pedagógiai-módszertani elemek bevezetése

 • A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

 • Támogató szolgáltatások biztosítása és igénybevétele
   

A projekttel kapcsolatos főbb információk:

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00059

A projekt címe: „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben”

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmények nevei:

 • Szent Balázs Katolikus Általános Iskola

 • Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

 • Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

 • Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
   

A szerződött támogatás összege: 109 964 219 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.11.15.

 

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

 

Kelt: Kalocsa, 2021. november 15.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

 ___________________________________________________________________________

 

 

Sajtóközlemény

az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában című projekt lezárásáról

2020. június 13. napján lezárult az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában című projektünk. A támogatás kedvezményezettje a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye volt, amely bevont intézményként a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolát jelölte meg. A projekttel lehetőséget kaptunk egy olyan összetett program megvalósítására, amely a módszertani fejlesztés mellett biztosította pedagógusaink szakmai tudásának gyarapítását, fejlesztését, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtését és az intézmény informális közösségi tereinek kialakítását. A projekt keretet biztosított a Nemzeti Alaptantervhez és a bevont intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak kifejlesztéséhez, összegyűjtéséhez és lebonyolításához.

Ebből adódóan projektünk kiemelten kezelte a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztését támogatását, illetve ösztönözte az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

Fontosabb adatok a projektről:

Kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Projekt megnevezése: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00052

Megítélt összeg: 73 430 105 Ft

Támogatás aránya: 100%

Forrás: ESZA

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Kelt: Kalocsa, 2020. június 13.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

 ___________________________________________________________________________

 

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmények nevei:

 • Szent Balázs Katolikus Általános Iskola

 • Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

 • Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

 • Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

A projekt címe: „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben”

A szerződött támogatás összege: 109 964 219 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.11.15.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00059

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00059 azonosítószámú, „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben” című projekt célja, a Bács-Kiskun megyében fenntartott egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot fejlesztés megvalósítása, amelynek eredményei és tapasztalatai a későbbiekben elterjeszthetők lesznek a fenntartott további intézményekben is.

A digitális technológia eddig döntően az informatikaoktatásban kapott helyet. A projekt megvalósulásával – az eszközök, módszerek alkalmazásával hosszútávon mindez beépülhet valamennyi tudományterület tanulási folyamatába. A pedagógusok és tanulók elsajátítják és beépítik a tanítás-tanulási folyamatba a digitális eszközök alkalmazását, ezzel is hozzájárulunk az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségek megerősödéséhez.

Ennek érdekében célunk a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- és digitális taneszközhasználat erősítése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Feladatunk a pedagógusok képzése és a támogató eszközök bevezetése, valamint az implementáció folyamatának véghezvitele.

A projekt eredményeként abban bízunk, hogy megteremtjük az alapját a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó kompetenciái továbbfejlesztésének. A projekt további hosszútávú hatása a digitális leszakadás megállítása, illetve az oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a minél szélesebb körben történő elterjesztésével az esélyteremtéshez való hozzájárulás.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 • Pedagógiai-módszertani elemek bevezetése

 • A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

 • Támogató szolgáltatások biztosítása és igénybevétele

Elérhetőség:
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
Telefon/Fax: +36/76/505-736; +36/76/505-737
E-mail: szentimre@szentimre-kmet.sulinet.hu

___________________________________________________________________________

 

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

A projekt címe: „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában”

A szerződött támogatás összege: 73 430 105 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2020.06.13

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00052

 

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában” című projekt lehetőséget teremt egy olyan összetett program megvalósítására, amely a módszertani fejlesztés mellett, biztosítja pedagógusaink szakmai tudásának gyarapítását, fejlesztését, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtését és az intézmény informális közösségi tereinek kialakítását.

A projekt keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a bevont Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak kifejlesztéséhez, összegyűjtéséhez és lebonyolításához. A projektünk hosszú távon segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat, erősíti motiváltságukat és támogatja a gyerekek kiegyensúlyozottabb, lelkileg stabilabb, harmonikusabb fejlődését. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, mindez pedig hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez.

A projekt kiemelten kezeli a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztését támogatását, illetve ösztönzi az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 • Módszertani fejlesztés

 • Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése

 • Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása

 • A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében

 • Közösségi terek kialakítása


Elérhetőség:

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Telefon/Fax: +36/76/505-736; +36/76/505-737

E-mail: szentimre@szentimre-kmet.sulinet.hu

___________________________________________________________________________

 

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2018. évben 5.759.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-18-0006 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 3 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járműveket a Főegyházmegye három papja használja lelkipásztori szolgálatához.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik lelkipásztori feladataik teljesítését.

 

___________________________________________________________________________

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2017. évben 5.759.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-17-0006 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 3 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járműveket a Főegyházmegye három papja használja lelkipásztori szolgálatához.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik lelkipásztori feladataik teljesítését.