Érseki pálinkaszentelés Kalocsán

Kalocsán, a Szent István király templomban hagyományosan megrendezésre került advent 2. vasárnapján, 2019. december 8-án, Szent Miklós püspök ünnepéhez köthetően a pálinkaszentelés szertartása. Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. Az ünnepen megjelentek Font Sándor országgyűlési képviselő, Baráth István dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Parancsnoka, Bozó Tibor dandártáborok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Parancsnoka, Csinga Mihály ezredes, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ mb. parancsnoka, valamint a Magyar Pálinka Lovagrend tagjai, Kalocsa város közéletének szereplői, valamint a környék hívei. A résztvevőket a szentmise elején Dr. Mészáros István c. prépost-kanonok köszöntötte, mint a templom házigazdája. Az érsek advent 2. vasárnapján, Szent Miklós püspök – aki nemcsak a tizennégy segítőszent egyike, hanem a pálinkafőzők védőszentje is –, segítségül hívásával megáldotta a szentmisében magyar népünk jellegzetes italát, az idei év új főzésű pálinkáit. Az ünnepi szentmisét a myrai Szent Miklós püspök ereklyéje jelenlétében ünnepelték, amelyet a kalocsai Szent István király templom őriz. Az ereklyetartó borda-formájú, hiszen a benne lévő csont is a szent egyik bordájából választatott le. Miklós Myra, mai nevén Demre városának püspöke volt, s akinek csontjait 1087 óta az olaszországi Bari városában, a Szent Miklós Bazilikában őrzik. Onnan származik a kalocsai ereklye is. A főpásztor szentbeszédét Szent Jeromos gondolatával kezdte, miszerint az ószövetségben benne foglaltatik az új, és az újszövetségben kinyilvánul az ószövetség. Advent prófétája Izajás jövendöléseiben több száz éves előrelátással vonatkoznak a Messiásra, majd a napi evangéliumban Keresztelő János előfutárként kezdi meg szolgálatát. A római levélből hallott szentlecke pedig egyenesen felszólít az Ószövetség olvasására, hiszen amit megírtak, azt a mi okulásunkra írták meg. A Római levél még akkor íródott, amikor az evangéliumnak írott változata nem volt a keresztények kezében. Beszéde következő részében az érsek Jézus személyéről elmélkedett. A próféta által felszólított messiási erények jól ismertek, hiszen azok a Szentlélek ajándékai. A Messiás ezekkel az ajándékokkal lesz teljes, de majd ő küldi a Szentlélek ajándékait övéinek, hiszen Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ezután fontos kérdést fogalmazott meg az érsek: „Hol van a tűz keresztényekből?” Prohászka Ottokár a kalocsai jezsuita gimnázium egykori tanulója, aki később korának egyik legnagyobb püspöke lett arról elmélkedik, hogy püspökként sokakat megbérmál, de nem látja őket működni az Egyházban. Arra a következtetésre jutott a püspök, hogy nem várjuk egészen komolyan a Szentlélek ajándékait. Hiányzik belőlünk a nyitottság a Szentlélek ajándékainak befogadására. Ez a nyitottság lenne az, amely erősíteni bennünk a Szentlélek ajándékait. Ezek az ajándékok azok, amelyek által az állapotbeli kötelességeinket komolyabban tudjuk teljesíteni, illetve, miután ő a megtestesült szeretet, ezért általa tudnánk helyesen szeretni a ránk bízott embereket. Az ő ajándékainak hiányában, a szeretet lelkének a hiányában félresiklik az emberi civilizáció. Ennek lett eredménye a közbeszédben, vagy az internetes fórumokon megtapasztalható mérhetetlen gyűlölet. Ez a gyűlölet mételyként fájdalmas hiányát jelzi a Szentlélek ajándékainak. Keresztelő Szent János kora vezetőit megdorgálta. Ha most működne értünk ugyancsak komolyan megszidna bennünket, de értünk, hogy méltók lehessünk az isteni ajándékok befogadására. Az elmélkedése végén a főpásztor a lelki békéről elmélkedett, mert Isten ezt a békét már itt meg akarja adni az embernek. Egyszer megkérdezték Szent Ignácot a jezsuita rend alapítóját, hogy mit tenne, ha eltörölnék a rendjét. Válasza szerint egy fél óra imádság után vissza tudná nyerni a lelki békét. Ez az Isten ajándéka. A világ Isten ajándéka által meg tudja tartani a lelki békét. Ezt kell kérni mindannyiunknak. A szentmise végén a pálinkák megáldása, és a záró áldás után az összes jelenlévő kapott kis kóstolót a megszentelt italból, melyre a házigazda Mészáros István prépost-kanonok atya hívta meg a jelenlévőket.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf