a kalocsai Főszékesegyház búcsúja

A kalocsai Főszékesegyház búcsújának ünnepére zsúfolásig megtöltötték a hívek a templomot. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök úr tartotta. A prédikációban a Főszékesegyház főoltárképéből kiindulva magyarázta az ünnep lényegét, mely egyik legmagyarabb Mária ünnepünk, hiszen régebb óta ünnepeljük, mint Magyarok Nagyasszonyát. Bábel érsek úr köszöntőjében megemlékezett arról, hogy előző évben Erdő Péter bíboros, prímás úr volt a főcelebráns. Méltó és igazságos, hogy a templom újranyitása után az első búcsú ünnepet az ország első főpapja tartsa, de most a következő évben Érsek úr különösen is fontosnak tartotta, hogy határainkon túl szolgálatot teljesítő magyar püspök legyen az ünnep szónoka.

A szentmisén közreműködött a Főszékesegyházi kórus.

A fotókat Koprivanacz Kristóf készítette.