Főegyházmegyei programnaptár 2022.

Főegyházmegyei Programnaptár – 2022.

Egyházmegyei programok: papság, kispapok:

1. 2022. március 16. szerda

Összevont papi továbbképzés: Kalocsa.
Vezeti: Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának professzora.

2. 2022. április 2. szombat

14.00 óra

Egyházmegyei Szinódusi Fórum: Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum.

3. 2022. április 23. 10.00 óra

Diakónus szentelés: Kalocsa.

4. Tavaszi papi rekollekciók:

2022. május 12. csütörtök: Kalocsa.
2022. május 19. csütörtök: Baja.
2022. május 26. csütörtök: Kecskemét.
Vezeti: Dr. Benyik György főiskolai tanár.

5. 2022. június 10. 17.00 óra

Ballagó nyolcadikos növendékek szentmiséje: Kalocsa.

6. 2022. június 20. hétfő

Konkurzus, plébánosi és káplánvizsgák: Kalocsa.

7. 2022. június 21-24.

Papi lelkigyakorlat: Petőfiszállás-Pálosszentkút.
Vezeti: Dr. Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 2-es számú Keresztény Bölcseleti Tanszékének tanszékvezető professzora

8. 2022. június 25. szombat
    10.00 óra

Diakónus szentelés, jubiláns papok miséje: Kalocsa.

9. 2022. augusztus 15. hétfő
    18.00 óra

A kalocsai Főszékesegyház búcsúja.
Főcelebráns: Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök

10. Őszi papi rekollekciók:

2022. október 13. csütörtök: Kalocsa
2022. október 20. csütörtök: Baja
2022. október 27. csütörtök: Kecskemét
Vezeti: Dr. Blanckenstein Miklós, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye pasztorális helynöke

 

Hittanosok, hitoktatók:

1. 2022. február 9. szerda

Egyházmegyei Kateketikai Bizottság (EKB) gyűlése: Kalocsa.

2. 2022. március 5. szombat

Délelőtt: összevont hitoktatói továbbképzés: Kecskemét.
Előadó: Barsi Balázs OFM

Délután: előadó: Mons. Dr. Finta József érseki helynök.
Téma: Szinódus.

3. 2022. március 19. szombat

Bérmálási vizsga: Kalocsa, Kiskunhalas.

4. 2022. április 2. szombat

Bérmálási vizsga: Baja, Kecskemét.

5. 2022. április 9. szombat

Katolikus iskolák lelkinapja: Kecskemét, Hírös Agóra.
Előadó: Dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese

6. 2022. április 23. szombat

Szellemi hittanverseny döntője: Kecskemét, Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
Szervezők: Hatházi Róbert plébános és Fekete Gábor állandó diakónus.

7. 2022. május 16. hétfő

Kunszt József-díj átadása: Kalocsa.
A díjat átadja: Mons. Dr. Tóth Tamás pápai káplán, c. apát, az MKPK titkára.

8. 2022. június 27-29. és

   2022. augusztus 8-10.

Hitoktatói lelkigyakorlatok: Kecskemét, Piarista Kollégium.
Vezeti: Hatházi Róbert plébános.

9. 2022. augusztus 29. hétfő

Pedagógusok lelki napja és Tomori Pál emlékmise: Kalocsa.

10. 2022. október 8. szombat

Hittanos Olimpia döntője.

11. 2022. október 1. szombat

Őszi hitoktatói továbbképzés és Koszter-díj átadása: Kalocsa.
Előadó: Felföldi László pécsi megyéspüspök.

12. 2022. december 3. szombat

Egyházmegyei katolikus iskolák pedagógusainak adventi lelki napja: Kecskemét, Hírös Agóra.
Előadó: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.

 

Ifjúsági és ministráns programok:

1. 2022. június 3-4.

Pünkösdi Ifjúsági Találkozó: Petőfiszállás-Pálosszentkút.

2. 2022. július 31.-augusztus 7.

XXXI. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor.

3. 2022. augusztus 13-14.

Ladik Fesztivál: Apostag.

4. 2022. október 7-9.

72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes hétvége.

5. 2022. október 12. szerda

Tiszta szerelem imaest”.

6. 2022. november 19. szombat

KEFIR (a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Fiataljainak Rendezvénye), Tiszakécske.

 

 

Családi programok:

 

1. 2022. február 10-20.

A Házasság Hete. Házaspárok megáldása február 20-án.

2.     2022. február 18-19.

      2022. március 18-19.

      2022. április 8-9.

      2022. május 6-7.

      2022. június 3-4.

      2022. szeptember 9-10.

Párkapcsolati Műhely (jegyes oktatások):
Kecskemét-Főplébánia közösségi háza.

3. 2022. június 25. szombat

Házaspárok Egyházmegyei Találkozója: Petőfiszállás-Pálosszentkút

4. 2022. október 1. szombat

Egyházmegyei Családtalálkozó: Kalocsa.

 

 

Nemzetiségi Napok és engesztelő alkalmak:

1. 2022. június 19. vasárnap

Horvát Nemzetiségi Nap: Kalocsa, 18 óra.

2. 2022. augusztus 14.
    vasárnap

Német Nemzetiségi Nap: Gara, 18 óra.

3. 2022. májustól 13-tól októberig minden hónapban engesztelő imaórák és fatimai szentmisék
              Vodica-Máriakertben.

4. 2022. szeptember 3. szombat

Országos Horvát Zarándoklat: Vodica-Máriakert.