Virágvasárnap Kalocsán

kep6

Ünnepi Szentmisét mutatott be Bábel Balázs érsek a kalocsai Nagyboldogasszony főszékesegyházban 2022. április 10-én, virágvasárnap ünnepén. A Szentmisén közreműködött a Főszékesegyházi Kórus Leányfalusi Vilmos kanonok-karnagy, és Zsebics Ilona karnagy vezetésével. Az ünnep a hagyományos barkaszenteléssel vette kezdetét. Az evangélium felolvasása után az asszisztencia és a nép bevonult a székesegyházba.  

Az érsek homíliájában kitért arra, hogy virágvasárnap a nagyhét kapujához vezet el bennünket. A virágvasárnapi bevonulás nem villámcsődület volt, nem egy „flashmob”, hanem egy messiási terv megvalósítása. A próféták évszázadokkal korábban elmondták, hogy a messiás király szamárháton vonul majd be városába. Ott abban az órában minden megdicsőítette Jézust. 

24   575 357

Amikor el akarták hallgattatni Jézus ellenségei a népet, akkor Jézus figyelmeztette őket, hogy akkor a kövek fognak megszólalni. Az anyagi világ is ki tudja mutatni Isten dicsőségét, az ember keze által is. A székesegyház történelmi kövei is ezt teszik.

Pálmaágakat vágtak, s így Isten a növényvilágot is felhasználta. A növényvilág is csodálatos. Külön tudomány ezt fejleszti tovább. A növények is Istent dicsőítik.

3467 4587 7893

Az állatvilágot az a szamár képviselte, melyet Jézus kért, hogy hozzanak el. Az állat gazdája nem tiltakozott, hanem hagyta, hogy vigyék, és ezzel is az írás beteljesedését szolgálta. Olyan csikóra ült a Mester, amelyen még senki sem ült. És majd olyan sírba temetik, ahol még senkit sem temettek. Az elsőség az Istené. A szamár egyébként a béke állata a lóval ellentétben. A nép vallásosság ezért is őrizte meg az állaton látható kereszt jelet úgy, mint a szamár karrierjét ezen az ünnepen.

Jézus nem úgy vonul be a városba, mint egy hadvezér, hanem mint egy zarándok. Nincs gőgösség benne, az Isten alázata mutatkozott meg benne. A megtestesülésben és a szenvedésben egyaránt megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig.

Az érsek kifejtette, hogy liturgikus történeti adataink vannak arról, hogy amióta a keresztények szabadon élnek, azóta végig járják az utat a keresztények követve Jézus útját. Ma is ez a küldetésünk. De a célunk nem Jeruzsálem már, hanem az Isten országa.

     785   437   753

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf