Szinódusi találkozót tartottak Kiskunhalason

127

A 2023-as püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának lezárásaként szinódusi gyűlést tartottak Kiskunhalason, 2022. május 14-én. A megjelenteket Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte. A találkozó első előadásaként Dr. Finta József általános érseki helynök, a szinódus megbízott referense beszámolt az egyházmegyei szakasz történéseiről.

 

 

 

 

124  578

79  47

2021. október 17-én a kalocsai Főszékesegyházban tartott ünnepi szentmisével kezdetét vette a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében is a Ferenc pápa által 2023 októberére összehívott Püspöki Szinódus egyházmegyei szakasza. Dr. Bábel Balázs érsek atya kinevezte a szinódusi út egyházmegyei kapcsolattartóját és a jelenlévőkkel együtt imádkozott a folyamat sikeréért, a Szentlélek indíttatásai iránti nyitottságért. A főegyházmegye pasztorális irodája, a Parázs Központ munkatársai vállalták fel Dr. Finta József érseki helynök, kapcsolattartó vezetésével a szinódusi folyamat koordinálását. Alapvető segítséget kaptunk, kapunk folyamatosan a Főegyházmegye Pasztorális Bizottságának tagjaitól, akikkel a kéthavonta esedékes gyűléseinken rendszeresen egyeztettünk a munka módszereiről, állomásairól, az időszakos eredményekről. 2021 november 6-án Kiskunhalason az egyházmegye papsága számára szerveződött egy tájékoztató összejövetel, ahol részben szó volt a Püspöki Szinódus ősi intézményéről vagy inkább módszeréről, amelyet a modern Egyház ismét gyakrabban kezdett alkalmazni. Másrészt ismertettük a jelenlévő paptestvérekkel a jelenlegi szinodális út meghirdetésének okait, céljait a pápai megnyilatkozások alapján. A Pasztorális Bizottsággal egyeztetve a Parázs Központ kidolgozott egy egyházmegyei kérdőívet, amelyet online lehetett kitölteni 2022. február végéig. A kérdőív anonim volt, bár néhány alapvető adatot meg kellett adni (nem, életkor, lakóhely típusa). Ennek a kérdőívnek a segítségével igyekeztünk bevonni minél széles körűbben az egyházmegye híveit, lakosságát a pápa által kezdeményezett párbeszédbe. A kérdőívet kiküldtük a papságnak, kérve, hogy hirdessék a templomokban. Elküldtük a hitoktatóknak és egyéb egyházi munkatársaknak, a főegyházmegye iskoláinak, szerzetesrendjeinek. Kértük, hogy lehetőség szerint szólítsanak meg vele hitüket nem gyakorló vagy más felekezetű személyeket is. Ezen kívül nyomtatott szórólapok osztogatásával is népszerűsítettük a szinodális útba való bekapcsolódást. A kérdőív a Parázs Központ (www.parazskozpont.hu) és a Főegyházmegye honlapjain (www.asztrik.hu) volt elérhető. A Szentszék által kiadott Vademecumban jelzett témákat kilenc területre bontottuk, így kilenc kérdéskört tüntettünk fel a kérdőívben. Ezek a következők voltak: kapcsolat az Egyházzal, katolikus iskolák, liturgia és ünneplés, az egyház társadalmi jelenléte, az evangelizáció, az ökumenizmus, a perifériákon élők szolgálata, az ifjúságpasztoráció és a családpasztoráció. Az online kérdőív kitöltése mellett legalább ugyanakkora fontosságot tulajdonítottunk annak is, hogy az egyes plébániák, közösségek, egyházi intézmények tagjai személyes beszélgetések során foglalkozzanak a szinódusi témákkal, írják össze észrevételeiket és javaslataikat és azokat juttassák el a kapcsolattartóhoz. Az egyházi iskolák, intézmények szinte mindegyike be is kapcsolódott a folyamatba, a pedagógusok és munkatársak bevonásával néhány oldalas összefoglalókat állítottak össze, amelyeknek tanulságait be is építjük a jelen szintézisbe. A plébániák részéről már sajnos egyáltalán nem volt ilyen arányú a részvétel. Számításaink szerint legalább 500-600 ember foglalkozott a plébániákon és az egyházi intézményekben csoportosan a szinódus témáival, ami persze nem mondható soknak, de mégis jelentős eredmény, mert többségüket még egyáltalán nem kérdezték meg az egyház részéről ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ez is mutatja, mennyire aktuális egy szinodális folyamat beindítása egyházmegyéinkben. Az összegző előadás után három közel félórás fórumban, asztalbeszélgetés formájában is feldolgozták a résztvevők a témákat. Az asztalbeszélgetések koordinátorai a találkozó végén összegezték az elhangzottakat, majd a program a fehér asztal mellett zárult. Reméljük, hogy a szinódus egyházmegyei szakasza hozzájárul a magyar egyház megújulásához.

2425  6785

6578  456

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Fotó: Koprivanacz Kristóf