Lelki napon gyűltek össze az Egyházmegye 31 intézményének pedagógusai

46346

 

 

 

A szentmisén dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Xavéri Szent Ferencről beszélt. Elénk tárta az ő életét, figyelmünket pedig a szent elhivatott küldetésére irányította, arra az életre, melyben Xavéri Szent Ferenc teljes földi életét az evangélium hirdetésének szolgálatába állította. A prédikációban az is elhangzott, hogy mi pedagógusok szintén az evangélium szolgálatában állunk, hiszen ahogy az előttünk élő bölcs emberek már mondták, amikor fizikát és más tantárgyakat tanítunk, azok is alkalmasak, hogy hitet közvetítsünk, mert minden tudás és minden gondolat mögött Isten van, mindezek alapja csakis Isten lehet.

 

 

353  3523

rzrz  werw

Érsek úr szavaival bennünket is arra bátorít, hogy tanuljunk Jézustól buzgóságot és kérjünk a Mennyei Atyától Jézus szeretetétől fűtött lelkületet.„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33) zárta szavait.

A lelki nap a Kecskeméti Katona József Színházban folytatódott, ahol dr. Ternyák Csaba egri Érsek úr szólt hozzánk. Előadásának legfőbb mondanivalójaként kiemelném szavait, melyben arról beszélt, hogy a pedagógusok legfőbb küldetése a gyerekek figyelmét azokra az örök értékekre irányítani, amelyben felcsillan előttük az Isten iránti elköteleződésben rejlő erő. Olyan nevelési irányra mutat rá, amely által a világra érett személyiségek révén egy testvériesebb és szeretetteljesebb világ születik. A katolikus nevelés a személyiségek iskolája, ami garancia kell legyen az élet bármely területén. Ternyák Érsek úr szavai nem csak nekünk pedagógusoknak, hanem az iskola lelkészeknek is útmutatást, lelki muníciót adtak. 

Előadásának folytatásaként elmondta, hogy Adventkor ha előre nézünk, megláthatjuk Jézus végtelen figyelmét és féltő szeretetét. Ez a születés ünnep a történelem legnagyobb ünnepe. Isten nem akar hozzánk váratlanul betoppanni, így minden évben az Adventi időszakban jelenti be magát, és tőlünk függ, miként fogadjuk Őt.

Érdemes azon elmélkedni, vajon mit akar üzenni nekünk Isten ebben az elcsendesült időszakban. Nyissuk meg szívünket Őelőtte!

"Krisztus nem elvenni akar, hanem adni, s azok akik beengedik Jézust az életükbe, azok előtt kitárul a világ!"

574  574