Virágvasárnap Kalocsán

kepö

Bábel Balázs érsek nyitotta meg a kalocsai főszékesegyházban a nagyhetet virágvasárnap ünneplésével. A barkaszentelés és ünnepi bevonulás után a passiót a kalocsai főszékesegyházi énekkar vezette. Az érsek beszédének kezdetén megemlékezett arról, hogy a háborús időben fel kell figyelni arra, hogy Jézus a prófétai jövendölésnek megfelelően szamárháton vonult be a szent városba, nem pedig lovon. A ló a harc jelképe, míg a szamár a béke képe. A békés állat hátán vonult be a béke városába. Ennek a szelíd állatnak a képe megmozgatta a művészek fantáziáját. Még a népmesék világát is, hiszen a magyar népi hiedelem és meseirodalom szerint Jézus a lovat megbüntette amiért nem vitte be Jeruzsálembe, méghozzá azzal, hogy soha ne lakjon jól. A szamár, aki hajlandó volt a feladat teljesítésére áldást kapott.

r5574 435

685 7897

6786 t6

76575 435

Mindig lakjon jól, még a legegyszerűbb étellel, mint a náddal is. És a magyar paraszti világ a nád levelében a szamár fogait véli felfedezni. ráadásul a szamár sörényén egy kereszt látható. Chesterton í nagy megtérő író írt egy verset arról az állatról, amely bevitte Jézus Jeruzsálembe. Így fogalmaz: „Volt órám szent csodát egy büszke boldogult. Fülembe száz hozsanna szállt, s patámhoz pálma hullt.” Jézus életében a szent hagyomány szerint születés előtt is ott van a szamár. Szent József a várandós Máriát azon viszi Betlehembe az összeírásra. A jászolnál is ott állt. Ez az állat annak lett a jelképe, hogy a keresztény embernek Krisztushordozóvá kell válnia. Igazi Krisztushordozóvá kell válni. Szép dolog keresztet hordani a nyakunkban, de csak akkor, ha nem úgy vesszük fel, mint díszt, hanem mint figyelmeztető jelet. Hatrvik püspök Szent István királyunkról jegyezte fel, hogy „Krisztust hordozta száján, szívén és tetteiben.” A keresztény élet megvalósulása igazi kereszthordozás Jézussal. A keresztút két állomása is beszél erről. Cirenei Simon ugyan kényszerítve, de vitte Jézus keresztjét. A hagyomány szerint megtért, s a fiaiból püspökök lette. Ott van Veronika, aki kendőt nyújt, hogy letörölje ARCÁT. Ez a kis tett megmutatja, hogy a nagy dolgok mellett a kis dolgokban is Jézus segítségére lehetünk. Jézus kiterjesztette jelenlétét azáltal, hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, akkor e tettek olyanok, mintha Jézusnak tettük volna. A Krisztushordozó életforma a szeretet életmódja. Ő maga egybekötötte az Isten és emberszeretetet és elválaszthatatlanná tette. A nagyhetet ezzel a szeretettel akarjuk végig élni. Az ő órájában bemutatta értünk az áldozatot, elfogadta a megváltás művét, hogy a feltámadás dicsőségében megmutatkozzék előttünk. A főpásztor meghívott minden jelenlévőt, hogy járjuk végig Jézus útját, hogy az átélt nagyhét átélt húsvéthoz vezessen. Mi ne váltsuk át a „Hozsannát” „Feszítsd meg!”-re. Jézus meghozza nekünk a hűségért a legnagyobb örömhírt. Van feltámadás, van örök élet, minket várnak az Atyai házban.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf