Utolsó vacsora miséje Kalocsán

kp5

  

  

  

Bábel Balázs érsek vezette Kalocsán az utolsó vacsora Szentmiséjét nagycsütörtökön a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban.

 

3242  435

5675  324

A főpásztor szentbeszédét a nap tanításával kezdte. Ezen a napon hagyta ránk Jézus az egyházi rend szentségét és az Eucharisztiát. Nem pusztán egy alkalomra gyűjtötte össze a tanítványokat, hanem állandósította ajándékát. Nagy titok ez számunkra. Jézus búcsúzásában az Eucharisztiában itt hagyta önmagát. Meghosszabította a megtestesülést és velünk marad a világ végezetéig. Már az ősegyház nagy gonddal őrizte az Eucharisztiát. A hittanulók is csak a legvégén ismerhették meg az Eucharisztia titkát. A görög liturgia a mai napig őrzi a katekumenek távozzatok felszólítást. Az Eucharisztia nagy titok és kincs, melyet nem lehet egyszerűen odaadni, odavetni senki elé. Ebből adódhat az a jánosi hiány, ami a többi evangéliumban megvan. A többi evangélium a végén szól az Eucharisztia megalapításáról. János később írta meg evangéliumát, amikor már üldözések voltak. A keresztényekről embertelen dolgokat állítottak. A beavatottak tudták, hogy mit hagyott Jézus az utolsó vacsorán, a többiek előtt pedig maradhat titok. Ám a szolgálat szellemét komolyan kihangsúlyozta. Amikor Jézus a kenyérben és a borban odaadta magát, akkor kiüresítette magát. Már ezt tette a megtestesüléskor is, de ezen túlment az Eucharisztiában. Kiüresítette önmagát. Nem olyan megoldást választott, hogy mindig legyen, aki utána jön, hanem itt maradt a kenyér és a bor színében. A vacsorába már belevette másnapi keresztáldozatát és elővételezte a feltámadást is. Az Eucharisztiában ugyanis a feltámadt Jézus teste valósul meg. Ezt az áldozatot hozzuk jelenbe a Szentmisében. Ahol pedig áldozatot mutatnak be, ott szükség van a papságra. Ez a szentség próbára teszi a hitet. Isten létét elfogadni hittel viszonylag egyszerű. Emberi ésszel is rá lehet jönni az Isten létére. Még nagyobb hitet kíván, hogy Jézusról valljuk, benne megtestesült a második isteni személy. Még jobban próbára teszi hitünket, hogy egy kis darab ostya és egy korty bor színében valósan ott van Jézus Krisztus. Ezért a felkiáltás az átváltoztatás után: Íme hitünk szent titka! Misztérium, vagyis olyan titok, ami nem megfejthető. Nem tárul ki teljességében. Ebben áll az üdvösség megunhatatlansága. A fölséges Istenből egyre több megismerhető, de teljesen soha. A jelek megmutatják, hogy nem egyszerű emlékvacsoráról van szó. Maradandó szentség. Az ember földi életére is hatással van. Megtart a jóban, a szeretet hűségében. A betegek számára gyógyulást és megnyugvást ad, elfogadást az élet minden helyzetére. Az Eucharisztia változást ad az embernek. Jézus megígérte, hogy az Eucharisztia útravaló az üdvösségre.

4634  535

453  7i6

5646  ewrw

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf