Közös célért közös ima a Szent Imrében

Az Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülvén iskolánkba látogatott Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, dr Salacz László országgyűlési képviselő, Engert Jakabné alpolgármester és Lévai Jánosné tanácsnok, az egyházügyi bizottság vezetője, hogy diákjainkkal és tanárainkkal együtt imádkozzanak a találkozó áldásos megrendezéséért.

                                                       8    

Az szertartáson, melyet Tóth Tibor atya iskolalelkészünk celebrált, jelen volt Kerpits Miklós az EKIF elnöke és Fekete Szabolcs kanonok, kerületi esperes, EKIF iskolalelkész atya is. A szertartáson a taizé-i énekek utáni csöndben és a személyes imádságokban Gondviselő Istenünk segítő kegyelmeit kértük a Kongresszus áldásos, és sikeres megrendezéséért. 

6  7

A közös imádság után vendégeinkkel bepillantottunk néhány tanterembe, ahol az ott folyó szorgos tanórai munkába rövid időre Államtitkár Úr is bekapcsolódott.

1    2

A jó hangulatú és szeretetteljes találkozó végén abban a reményben váltunk el egymástól, hogy szeptemberben a NEK-en újra találkozunk egymással!