Szentmisében adtak hálát a KDNP 75. születésnapján Kalocsán

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmisét a kalocsai Nagyboldogasszony-fõszékesegyházban vasárnap, 2019. december 22-én. A Szentmisén részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a párt elnöke, a parlamenti frakció tagjai, a megyei és városi szervezet tagjai, valamint Kalocsa város polgármestere, Dr. Filvig Géza, aki maga is kereszténydemokrata politikus.

3   4

1 2

Az ünnep advent negyedik vasárnapjának liturgikus ünnepére esett. A főpásztor beszédét a napi evangélium tanításához kötötte. A liturgia Szent József személyét állítja elénk, aki maga is adventben élt, de mégis meglátta a megváltást. Szent Józsefnek az Egyházban kiváló tisztelete van, és ezt a tiszteletet megerősítette a legutóbbi pápai rendelkezés vele kapcsolatosan, hogy minden Szentmise kánonjába bemondjuk a nevét. József az időszerűvé váló szent. Sok a csonka család, sok fiatal apa nélkül nő fel. Az érsek kiért arra, hogy papnevelőként sok fiatallal megismerkedett, és tapasztalata szerint, hogy aki nélkülözi az anyai szeretetet, az érzelmileg volt labilis. Aki pedig az apai szeretetet és fegyelmet, annak a törvénnyel volt állandó gondja. Az érsek kifejtette, hogy a mai liberális gondolkodás, ami nem akarja a törvényeket elfogadni, éppen ebben az apa nélküli világban tudott érvényre jutni. Az isteni gondviselés pedig megmutatja, hogy apára szükség van. Ez pedig nem csak biológiai, hanem lelki feladat is. A gyermek Jézusnak szüksége volt apára is. Keveset tudunk Józsefről, Reményik Sándor versének gondolatával élve: „Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium.”  A főpásztor ezután József tulajdonságairól beszélt. A Szentírás szerint ő igaz ember volt. Ez a bibliai gondolkodás szerint azt jelentette, hogy megtartotta a törvényt. Jó lenne, ha legalább erre az ószövetségi szintre eljutna a világ. Jézus azonban tobb megy: „ha igaz voltotok nem múlja felül a farizeusokét nem mentek be a mennyek országába.” A farizeusi igazság a pontosan kimért törvényteljesítés volt. Jézus többet vár el. Többet kell tenni a törvénynél. Ebben igazi példa Szent József. A törvény szerint meg is kövezhette volna Máriát, el is vonulhatott volna: de hisz az isteni szónak, bizalmat ad Máriának, kitart mellette, és teljesítette családapai feladatát. Az előírtnál mindig többet tett a szív nagylelkűsége szerint. Olyan dolgot hitt,a mit értelmével nem tudott belátni, de Isten szavának bizalmat adott. Az érsek az atyai küldetésről elmélkedett a továbbiakban. A Messiásnak Dávid házából kell születnie. A jézusi nemzettségtáblában József az utolsó. Ahhoz, hogy Dávid házából szülessék a gyermek, ahhoz Józsefnek adoptálnia kellett, s így teljes jogú apává vált. Ő adhatta a nevét, melyet a kinyilatkoztatásból ismert meg ő maga is. Jézus, akiben Isten megszabadít.  Így lett a Szent Család hű sáfára, és XIII. Leó óta az Anyaszentegyház védőszentje. Barankovics István egyik utolsó beszédében, melyben kiállt az egyházi iskolák mellett, beszélt XIII. Leó pápa nyomán Szent Józsefről. Őbenne az atyaság mintája valósult meg. Az atyai hatalomnak közös eredete van az emberiség életével. Az atyaság isteni eredetű annak több rétű formája: a biológiai, a lelki, egy közösség atyja, s a kiterjesztett negyedik parancsolat vonatkozik a honatyákra, akik a nemzet ügyét képviselik a parlamentben. Erre méltóvá kell lenni. Több mint a szavazatok által elnyert parlamenti tagság. Óriási feladat, amihez fel kell nőni. Nagy feladat, nagy küldetés: példát kell mutatni, mert híján van a világ a jó példáknak. Az emberek eltanulják a mintákat, s a rosszat sokkal könnyebb továbbadni, mint a jót. A példaadás maradandó. A szavak elszállnak, de a példák vonzanak.

5 7

Az ünnepi Szentmise után a résztvevők megtekintették a székesegyházat, az Astriceum Érseki Múzeumot és az Érseki Könyvtárat, majd  kötetlen beszélgetés következett.

8  9

11  12

13  15

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf