Nagyheti és húsvéti szertartások Kalocsán

Nagyheti és húsvéti szertartások az érseki városban a következőképpen alakulnak:

Nagycsütörtök

2012. április 5-én, csütörtökön, 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a kecskeméti Társszékesegyházban.

2012. április 5-én, csütörtökön este 6 órakor a kalocsai Zárdatemplomban szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás.

Nagypéntek

2012. április 6-án, pénteken délután 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz Dr. Bábel Balázs érsek atya vezetésével a Zárdatemplomban.

2012. április 6-án, pénteken este 6 órakor igeliturgia, kereszthódolat lesz a kalocsai Zárdatemplomban.

2012. április 6-én, pénteken este 8 órakor fáklyás keresztúti ájtatosság lesz az Érsekkertben a Zárdatemplomtól inulva.

Nagyszombat

2012. április 7-én, szombaton este 7 órakor ünnepi húsvét vigiliai szentmise lesz a Zárdatemplomban, majd azt követően feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap

2012. április 8-án, vasárnap délelőtt fél 9 órakor diákmise lesz a Zárdatemplomban.

A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek atya mutatja be a Zárdatemplomban.

Este 6 órakor népénekes szentmise lesz a Zárdatemplomban.

Húsvéthétfő

2012. április 9-én, hétfőn reggel fél 9 órakor diákmise, 10 órakor , valamint este 6 órakor lesz szentmise a Zárdatemplomban.

', 'summary': '

Nagyheti és húsvéti szertartások az érseki városban a következőképpen alakulnak:

Nagycsütörtök

2012. április 5-én, csütörtökön, 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a kecskeméti Társszékesegyházban.

2012. április 5-én, csütörtökön este 6 órakor a kalocsai Zárdatemplomban szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás.

Nagypéntek

', 'format': 'full_html1