Szentatya karácsonyi jókívánságai

A karácsony legyen valóban keresztény és figyeljünk oda jobban a szegényekre

A szerdai általános kihallgatáson XVI. Benedek pápa szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál aulában tartotta meg az általános kihallgatást alig néhány nappal karácsony előtt a világ számos országából érkezett hívőseregnek. Olasz nyelvű katekézisében, amelyet rövidebb formában megismételt a világnyelveken, a pápa az ünnep valódi jelentéséről elmélkedett.

A karácsonyi külső jelei szépek és fontosak – mondta a Szentatya – de ne tereljék el figyelmünket az ünnep igazi jelentéséről, sőt inkább segítsenek abban, hogy teljesebben megértsük szent és keresztény mivoltát.

Szentatya: A MegtestesülésrőlA karácsonyi liturgiával az egyház bevezet bennünket a Megtestesülés nagy misztériumába. A karácsony nem egyszerűen Jézus születésének évfordulója, bár az is. Több annál, egy Titok ünneplése, amely egyszer s mindenkorra megjelölte az emberiség történelmét. Isten maga eljött, hogy közöttünk lakozzék, ténylegesen olyan lett, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a Titok a mi hitünknek és életünknek az értelme, ezt a Titkot ünnepeljük a szertartásokban, főként pedig a szentmisében. Vannak, akik felteszik a kérdést: mindez olyan régen, két ezer évvel ezelőtt történt, hogyan tudok én ebben részt venni?

Karácsony éjjelének szentmiséjében, a válaszos zsoltárnak ez a refrénje: „Üdvözítő született ma nekünk.” A „ma” határozószó többször megismétlődik a karácsonyi szertartások során Jézus születésének eseményére való utalással. A liturgiában ez az esemény túlhalad az idő és a tér korlátain és jelenné válik, hatása a napok, az évek és az évszázadok múlásával ma is tart. Amikor a liturgia azt mondja, hogy Jézus „ma születik”, azt hangsúlyozza, hogy ez a Születés átjárja az egész történelmet. A hívő emberek számára a karácsony újból és újból megismétli azt a bizonyosságot, hogy Isten valóban jelen van és közel áll hozzánk. Abban a Betlehemben született Gyermekben Isten valóságosan az emberek közelébe ment, ő maga emberré lett, és mi találkozhatunk vele most, egy olyan „mában”, amely nem ismeri az alkonyt.

A pápa a szerdai általános kihallgatáson elhangzott katekézisében hangsúlyozta, hogy a názáreti Jézus eseménye természetesen meghatározott pillanatban és helyen történt. Az örökkévaló belépett az idő és a tér határai közé, lehetségessé tette, hogy mi „ma” találkozzunk vele. A karácsonyi időszak liturgikus szövegei segítenek bennünket abban, hogy megértsük a Krisztus üdvösséghozó művének állandó jelenvalóságát, amely fontos minden ember és az egész emberiség számára.

A Szentatya Nagy Szent Leó karácsonyi homíliájának szavain keresztül is bemutatta az ünnep mélyreható jelentését: „Testvérek, örvendezzünk az Úrban és nyissuk ki szívünket a tiszta öröm előtt, mert felkélt új megváltásunk és az örök boldogság napja. Ebben az évenként ismétlődő ünnepkörben megújul üdvösségünk örökké tartó magasrendű misztériuma.”

A betlehemi történést mindig a húsvéti misztérium fényében kell szemlélnünk. Jézus megtestesülése és születése előrevetíti az ő halálát és feltámadását. A karácsony és a húsvét egyaránt a megváltás ünnepei. Amint a hajnal megelőzi a nap világosságát, úgy a karácsony hirdeti már a keresztet és a feltámadás dicsőségét. Az egyházatyák Krisztus születését mindig teljes megváltó műve fényében olvasták, melynek csúcspontja a húsvéti misztérium. Isten Fiának megtestesülése az üdvösségnek nemcsak kezdete és feltétele, hanem üdvösségünk misztériumának jelene is. Isten emberré lesz, gyermekként megszületik, felölti testünket, hogy legyőzze a halált és a bűnt. Nagy Szent Vazul szavaival: „Isten azért ölt testet, hogy lerombolja a benne rejlő halált. Amint a méreg hatását megsemmisíti az ellenszer, amint a ház sötétségét eloszlatja a nap fénye, úgy az emberi természetet uraló halált lerombolja Isten jelenléte.”

A Szentatya végül ezeket a szavakat intézte az általános kihallgatásra egybegyűlt zarándokhoz: „Örömmel éljük meg a közelgő karácsonyt, azt a csodálatos eseményt, hogy Isten Fia ma is megszületik, hogy Isten valóban közel van hozzánk és találkozni akar velünk. Ő az igazi világosság, mely eloszlatja az emberiséget és az életünket beburkoló sötétséget. Az Úr Karácsonyán szemléljük Isten végtelen szeretetének útját, Aki Fia Megtestesülése, Kínszenvedése, Halála és Feltámadása misztériuma által felemelt bennünket önmagához. Szent Ágoston szavaival: „Krisztusban az Egyszülött istensége részvétellé lett a mi halálunkban, hogy így mi részesei lehessünk az ő halhatatlanágának.”

A Szentatya végül a szerda délelőtti általános kihallgatás minden résztvevőjének és hozzátartozóiknak azt kívánta, hogy valóban keresztény módon ünnepeljék a karácsonyt, hogy a nap jókívánságai annak az örömnek legyenek a kifejezései, hogy Isten mellettünk van és együtt járja velünk életünk útját.

A szerdai általános kihallgatás kedves és jelentőségteljes mozzanata az volt, hogy három dél-koreai kisgyermek átadta a pápának 33 katolikus társa rajzait. A dél-koreai szentszéki nagykövetség hirdette meg ezt a rajz versenyt a szöuli főegyházmegye katolikus újságjában XVI. Benedek pápa pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. A versenyen 1200 gyermek vett részt. A három koreai gyermek jelen lesz a pápa éjféli miséjén a Szent Péter bazilikában. Egyikük koreai nyelvű könyörgést mond, a másik kettő pedig elsőáldozó lesz. A koreai szentszéki nagykövetség ezzel a gesztussal akart köszönetet mondani a pápának az emberiség javára végzett szolgálatáért és a koreai nép iránt tanúsított szeretetéért.

A pápa a kihallgatás alkalmával köszöntötte még a 19. karácsonyi jótékonysági hangverseny művészeit. Köztük volt Al Bano, Enrico Ruggeri, az amerikai Dionne Warwick és az ír Ronan Keating, akik a kihallgatás végén személyesen is köszönthették a Szentatyát.

Forrás: Vatikáni Rádió

', 'summary': '

A karácsony legyen valóban keresztény és figyeljünk oda jobban a szegényekre

A szerdai általános kihallgatáson XVI. Benedek pápa szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál aulában tartotta meg az általános kihallgatást alig néhány nappal karácsony előtt a világ számos országából érkezett hívőseregnek. Olasz nyelvű katekézisében, amelyet rövidebb formában megismételt a világnyelveken, a pápa az ünnep valódi jelentéséről elmélkedett.

A karácsonyi külső jelei szépek és fontosak – mondta a Szentatya – de ne tereljék el figyelmünket az ünnep igazi jelentéséről, sőt inkább segítsenek abban, hogy teljesebben megértsük szent és keresztény mivoltát.

', 'format': 'full_html1