Tomori Pál emlékmise és Veni Sancte Kalocsán

Tomori Pál emlékmise és Veni Sancte Kalocsán

Az idei esztendőben is megrendezték Tomori Pál kalocsai érsek és a mohácsi csata hőseinek emléknapját, augusztus 29-én Kalocsán. A emlékezés kezdetén megszólalt a főszékesegyház legnagyobb harangja, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Az idei évben az ünnepi beszédet Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök tartotta. Beszédében kitért Tomori és társai hitére, Krisztushoz való kapcsolatára, bátorságukra, és arra a tanúságtételükre, mellyel a legdrágábbat ajándékozták, az életüket. A csata előtti napon még Szentmisét mutattak be Bátán, a jelenlegi Szent Vér kegyhelyen, majd az Eucharisztiával megerősítve indultak a biztos vesztükbe, hogy megvédjék hazájukat, valamint Krisztus hitét.

 29 23 30 

Az ünnepi beszédet részlet követte Szentmihályi-Szabó Péter, Tomori című drámájából, melyet Kerpits Miklós EKIF elnök olvasott fel. Az emlékezés koszorúit a Szentháromság téren álló Tomori szobor előtt tették le a résztvevők.

 23  24

Az ünnepi Szentmise szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt.

26  27

Az érsek beszédének kezdetén a Szentlelket hívta, akinek ajándékai közül többre is nagy szükség van a tanév folyamán.

 25   26

Elmondta, hogy az előttünk álló esztendő nem látszik könnyűnek. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Kiemelte, hogy a vírus mellett sok egyéb szellemi problémával is meg kell küzdeni. A gyermekek világa is megváltozott, egyre kevésbé érdekli őket a múlt és az irodalom. A Szentlélek segítségére szükségünk van. A beszéd következő részében a mohácsi hősök üzenetéről elmélkedett. Tomori Pálról sok mindent tudunk. Erdély kapitánya volt, majd a ferences életmódot választotta. A pápa kifejezett kívánságára tért vissza a közéletbe, és vállalta el a kalocsai érseki széklet, amely egyet jelentett akkor a hadak vezetésével is. Mit tanulhatunk tőle? Két fontos tulajdonságot meg kell tanulni: az engedelmesség és a fegyelem. Tomori a katonaságnál megtanulta az engedelmesség lelkületét, és ezt megőrizte akkor is, amikor a pápa új útra rendelte. A fegyelmezettséget ugyancsak a katonai életből tanulta meg, de ki is teljesedett a fegyelemben. Keresztény erény ez. Jézus az Atya akaratából vitte végbe a megváltás művét, engedelmeskedett Máriának és Józsefnek is. Az embernek engedelmeskednie kell, az értelmes és szeretetből fakadó parancsoknak. Az ember nem válhat öncélú és önakaratú emberré. Az önzésnek ez a formája elvezethet az agresszivitásig is. Az engedelmességre szükség van, erre tanít az evangélium is, valamint többezer éves nevelési tapasztalat is. Szent Pál is arra tanít, hogy neveljük egymást az engedelmességre, majd Titusznak azt írja, hogy jó példával kell elöl járni. Fegyelmezettnek kell lenni a szó fegyelmében. Aki vigyáz a szavaira, az fegyelmezi önmagát. Főként akkor nehéz, amikor az ember elveszíti a türelmét. Ezen felül meg kell élni a szenvedélyek fegyelmét is. Fegyelmezettnek kell lenni az idő jó felhasználásában is. Kalazanci Szent Józsefet idézte, miszerint nincs értékesebb az időnél. Nem lehet nagyobbat elvenni az embertől, mint az idejét. Beszéde végén a főpásztor elmesélte, hogy a mohácsi csata előtti napon Perényi Ferenc váradi püspök azt mondta, hogy indítsanak el egy hírnököt Rómába, hogy az összes katonának indítsák meg a szentté avatását, mert ők Krisztus vallásáért halnak meg. Ebből fakad a mai feladatunk, hogy Krisztus vallásáért éljünk. Így kell a talentumokat igazi értékké váltani, és kamatoztatni. A Szentmise végén a főpásztor átadta az új iskolaigazgatók megbízóleveleit, majd mindkét püspök Isten áldását kérte az előttünk álló tanévre.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf