Legyen más a pedagógia

Első Országos Organikus Pedagógia találkozón és szakmai napon vettünk részt 2022. június 22-én Budapesten a SZÁMALK Szalézi Technikum és Szakgimnázium, Konferenciaközpontban. Erről kérdeztük Papp Zsoltot, a Kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Iskola igazgatóját, aki maga is az Organikus Pedagógia Egyesület alapító tagja.

 

   6865    erwe

rter     235

43465q     456745

5744

 

Mit jelent az organikus pedagógia és miben más a hagyományos pedagógiához képest?

 

Röviden talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ember "normális", lelki-szellemi és biológiai működésére, továbbá az érzelmi intelligenciára alapozott keresztény értékeken alapuló pedagógiai szemlélet, mely azt erősíti, hogy a neveléssel az élet fakadását szolgáljuk. Az Organikus Pedagógia arra összpontosít, melyek azok a "fejlesztési fókuszpontok" és módszerek, amikre alapozva az adott életkorú személyiséget mozgásba képesek hozni, és fejleszthetik őt. Az Organikus pedagógia nem az eredmény elérésére irányítja a figyelmet, hanem elsősorban azokat a folyamatokat és tevékenységeket készíti elő, ami által a megoldás, az eredmény már magától megszületik. Vagyis megad mindent a “fának”, hogy ezáltal az jó gyümölcsöt hozhasson. Egy példán keresztül szemléltetném: Ha az agressziót szeretnénk csökkenteni az egyén életében, vagy egy közösségben, akkor nem hangzatos előadásokat tartok a szép életről és a helyes viselkedésről, kiemelve a hibákat és negatívumokat, hanem elkezdem az egyén, vagy a csoport frusztrációját csökkenteni. Egy idő múlva "magától" csökkenni fog az agresszió szintje is. Minden életkornak más-más szükséglete van, éppen ezért a pedagógus módszereinek tárháza is életkorhoz igazodó kell legyen. Fontos, hogy a pedagógus ennek megfelelően töltse be tanító szerepét, aki jól tudja alkalmazni az adott életkornak megfelelő módszertani eszközöket, jól felismeri a fejlesztési szükségleteket, amely során mindvégig az érzelmi intelligencia áll az általunk alkalmazott Organikus pedagógia középpontjában. Az Organikus pedagógiában hangsúlyozzuk, miért vagy fontos, milyen értékekkel rendelkezel, ezeket bontakoztasd ki magadban, és add oda ezeket a kibontakoztatott kincseidet az embereknek. Gazdagítsd talentumaiddal őket! Ez boldogságot fog adni neked is! Tehát sikerélményhez juttatni az embert, miközben arra világítunk rá, ami a jó, ami egyedi és különleges bennük. Merjék felvállalni magukat, az erősségeiket, amelyre életet, hivatást lehet majd építeni, ahol az eredmény ebből a szemléletből fakad. A teljesítményt pedig nem önmagában valónak gondolja, hanem hatások és folyamatok "gyümölcsének", talán ez a kulcsa ennek a pedagógiának.

 

Kik voltak jelen az Organikus Pedagógia Találkozón?

Közel 150-en vettek részt ezen a programon, akik között nemcsak pedagógusokat köszönthettünk, de (a teljesség igénye nélkül) búvár oktató, orvos, védőnő, programozó matematikus, mérnök és sok-sok családanya is csatlakozott, hogy tudást cseréljenek, ötleteket, tapasztalatokat osszanak meg egymással. Előadóink között köszöntöttük: Molnár Krisztinát (Apor Vilmos Katolikus Főiskola neveléstudományi tanszékének vezetője, irodalomtörténész, a Katolikus Pedagógia Folyóirat főszerkesztője), Puskás Balázst, (szalézi gyermekvédelmi szakember), Uzsalyné dr. Pécsi Ritát, (neveléskutató, főiskolai tanár; AVKF Neveléstudományi Tanszék, Organikus Pedagógia Módszertani Központ vezetője, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke dr. Csáki Tibor atyát (az egyesület spirituális alelnöke), Gloviczki Zoltánt (AVKF rektora).

Milyen céllal hívták életre az Organikus Pedagógia Egyesületet?

Egy hatékony szakmai képviselet létrehozására törekedtünk az egyesületet megalapításakor, amely felkarolja és összefogja mindazokat, akik Joseph Kentenich pedagógiájának szellemiségét, Pécsi Rita munkásságának köszönhetően az Organikus Pedagógia szemléletét követik és alkalmazzák. A cél az volt, hogy a határon túli és hazai pedagógusok és a közoktatás minden szereplője, akik az Organikus Pedagógia szemléletével azonosulnak, beleértve az egyházi és civil szervezeteket is, egy egységes szakmai hálózatba szerveződjenek. Már sok évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy ilyen kezdeményezés, s tulajdonképpen folyamatosan nőtte ki magát, míg végül 2021 év végén hivatalosan is megalakult az egyesület. Ez egy olyan platform, amely a szakmai sikerek, nehézségek, a módszertani eredmények szakmai tudáscseréjének színtere, ahol egymásból és a Szentlélelből merítjük az erőt az előttünk álló kihívásokhoz.

Kik az egyesület alapító tagjai?

Uzsalyné dr. Pécsi Rita (neveléskutató, főiskolai tanár; AVKF Neveléstudományi Tanszék, Organikus Pedagógia Módszertani Központ vezetője, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke), dr Csáki Tibor atya (az Organikus Pedagógia Egyesület spirituális alelnöke), dr. Gloviczki Zoltán (Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Organikus Pedagógia Egyesület alelnöke), dr. Török Péter, Felföldi László, Horváth Szilárd (Búzaszem Katolikus Általános Iskola és AMI igazgatója, MTVA vezető szerkesztő, műsorvezető), Puskás Balázs, Papp Zsolt (Szent Imre Katolikus Óvoda és Iskola Igazgatója), Uzsaly Zoltán, Lux Ambrus.

Mit várnak az Organikus Pedagógiai szemlélet népszerűsítésétől?

Erre egyetlen mondattal tudok válaszolni: Gyógyír, lehetőség és egyfajta erőforrás lehet azon nehézségekre, amik a mai életben sok helyütt körülvesznek bennünket. Ezért várjuk mindazokat, akik a fenti szemlélettel egyetértenek, és ennek további megismerésében, átadásában kezdeményezésünk mellé állnának.