Ke.F.I.R. a Tisza jobb partján

kp

 

 

 

 

Közel tíz éves múltra tekint vissza a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye, melynek idén ősszel Tiszakécske adott otthont. Az elmúlt évek járvány okozta kihívásai és nehézségei után valóságos felüdülés volt újra úgy szervezni és tervezni, hogy immár semmilyen komoly akadálya nem lehet egy újabb örömteli találkozásnak!

427   7676

ú  2423

rurt  w535

 

 

Október 29-én, mintegy száz fiatal részvételével zajlott le a szóban forgó alkalom, melynek témája ezúttal a KÖZÖSSÉG volt, különös tekintettel arra, hogy a koronavírus súlytotta időszakban, a lezárások és szigorú járványügyi intézkedések napjaiban, a valós hiányérzet nyomasztó terhe alatt felértékelődött bennünk e fogalom valódi jelentése. A vendéglátó tiszakécskei ifjúsági közösség (a „BANDA”) fontosnak tartotta kiemelni a kommunio – kommunikáció szoros kapcsolatát, mint sokszor tapasztalt tanulságot: nincs igazi közösség minőségi kapcsolattartás nélkül! Ez pedig nemcsak a felebarát vonatkozásában fontos szempont, mert mindennek alapja a személyes Istenkapcsolatunk. Ezért a 2022-es esztendő mottója így hangzott: „Kapcsolatunk az Éggel, és egymással az Ég alatt”, avagy Közösség = KÖZÖS ÉG. A hiányzó „S” betűt pedig ezúttal a Tisza legnagyobb magyarországi kanyarulata rajzolta ki, mely történetesen Tiszakécskén található. Mintegy 13 település képviseltette magát a résztvevő ifjúság jóvoltából, akiket örömteli módon a közösségekben szolgáló ifjúpapság kísért el. Ennek köszönhetően az érseki szentmisén apostoli létszámmal vették körül az atyák a Szentháromság templom oltárát. A legszentebb áldozatot mintegy keretbe foglalta a tágabb közösségi térben lezajlott bemutatkozás, a rendhagyónak számító kerekasztalbeszélgetés, valamint a csoportosan végrehajtott feladatok, mely sokak üdvös igyekezetét dicséri. Bobek Tamás atya, tiszakécskei plébános egy témába vágó feladattal rukkolt elő: bemutatkozásként, első feladatul egységes szájmaszkokra kellet egy – egy közös logót készíteni textilfilc segítségével minden közösségnek. Jó hangulatú ötletelés vette kezdetét, és igazán egyedi megoldások kerültek a rendelkezésre álló felületre. A kerekasztal beszélgetésben Lakatos Tibor, helyi hitoktatónak jutott az a megtisztelő, ám felelősségteljes feladat, hogy felvezesse, majd kérdésekkel segítse a téma kibontását, koordinálva a közös diskurzust. A programpont az „Egy közülünk” címet kapta, főszereplői pedig az ificsoportok delegált tagjai voltak, ezáltal is szakítva a korábbi hagyománnyal, amikor is egy neves főelőadót invitáltunk meg az alkalomra. Ám ezúttal náluk nevesebb, s szívben nemesebb előadót keresve sem találhattunk volna. A közös játék csak fokozta a jó hangulatot, miközben segített a téma elmélyítésében. Mindebben Golovics Mónika kecskeméti hitoktatónak volt elvitathatatlan érdeme. Ám, ahogy mondani szokás, a jeles alkalom nem jöhetett volna létre, ha nincs, aki pártfogolja az ügyet! Főegyházmegyénk Ifjúsági Bizottságának elnökeként Ivanics Zoltán atya, valamint Bujdosó Ádám, a Parázs Pasztorális Központ munkatársa tevékenyen segítette a program megvalósulását. Istennek legyen hála!

 

Tiszakécskei Ifjúsági Közösség