Ballagás a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvodában

fysfvy

 

 

 

2024. június 22-én hagyományainknak megfelelően ünnepélyes külsőségek között búcsúztak el a végzősök
iskolájuktól. Alsóbb évfolyamos diáktársaik gyönyörűen feldíszítették osztálytermeiket, az aulát, az egész
iskolát. Az örökzöldek között fehér virágok szegélyezték vonulásuk útját. A díszudvaron kapták meg a jelképes
tarisznyát a hetedikesektől, majd harangzúgás közepette, élén az iskolazászlóval vonult át a két osztály a
plébániatemplomba, a ballagási ünnepség helyszínére. Főigazgató úr majd a hetedikes évfolyam képviselői
ajándékozták meg őket útravaló gondolatokkal. Válaszként a nyolcadikosok búcsúbeszéde és egy végzős tanuló
saját verse hangzott el. Ezeket a ballagók jutalmazása követte. Sokan vettek át jutalmat jó tanulmányi
eredményért, versenyeredményért, közösségi munkáért, templomi szolgálatért.

 

23  gsdgs

sdasa

A legkiválóbbak Exempli Splendor és Szent József-díjat vehettek át. A felnőtt Szent József-díjat idén tanári és igazgatói munkássága eredményeképpen Dózsáné Mohos Mónika vehette át. Díjaink sorát ebben az évben gyarapodott. Az iskola alapításában, munkájának elindításában döntő szerepet játszó Dr. Viszmeg Sándor családja az ő emlékére díjat alapított egy példamutató magatartású, jól tanuló, sportot szerető, társai elé példaként állítható végzős tanuló számára. A díjat Dr. Viszmeg Györgyi adta át.
A felemelő ünnepség Seffer Attila plébános-iskolalelkész atya elköszönő szavaival és áldásával zárult.