Dr. Bábel Balázs érsek Baja város díszpolgára

Baja – német nevén Frankenstadt – Bács-Kiskun megye déli részén, a Duna bal partján fekvő komoly város. A várost és határát – mint földesúr – a kincstár (kamara) foglalta le magának. I. Lipót császár 1696. december 24-én szabadalmas kamarai mezővárossá nyilvánította. (A dátummal, Ádám-Éva napjával magyarázható Baja címere, mely az első emberpárt ábrázolja a paradicsomi almafa alatt.) Ehhez kötődnek a város napi kitüntetések. A 2018. évben is a Baja városáért tevékenykedőket tüntettek ki. Olyan példaképeket, akikre fel lehet és fel kell nézni. Baja Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy idén Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket díszpolgárává avatja. Az ünnepségre 2018. december 15-én került sor a városháza dísztermében, ahol az ünnepi képviselőtestületi ülést a Liszt Ferenc Kórus éneklése nyitotta meg. A Himnusz közös eléneklése után Fercsák Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket és ünnepelteket. A polgármester beszédében az évben végrehajtott közös sikerekről beszélt, és a jövő év terveit is előre vetítette. Kiemelte, hogy ha vannak is nézetkülönbségek, vagy politikai ellentétek a város java, az itt élők boldogsága felül kell, hogy kerekedjen minden önös érdeken. Bejelentette, hogy a 2019. év az ifjúság éve lesz Baja városában. A köszöntések után következett a díjak átadása. A díszpolgári címet Fercsák Róbert polgármester és Zsigó Róbert államtitkár, valamint Csubákné Besesek Andrea, és Vedelek Norbert alpolgármesterek adták át. A kitüntetettek nevében Bábel Balázs érsek szólt. Több korábbi bajai emlékéről beszélt és arról, hogy egy kitüntetés mögött nem csak a kitüntetett áll, hanem mindazok, akik segítik, segítették őt. Beszélt a közelgő ünnep fontosságáról is, és a képviselőtestület tagjait megajándékozta karácsonyi elmélkedésének egy-egy példányával, melynek kerete bajai emlékeiből áll. Ezt követően ünnepi műsorral köszöntötték az ünnepelteket. A Magyarországi Németek ÁMK-jának műsorát a horvát kisebbség képviselőinek előadása követte, majd színvonalas betlehemes népi játékot mutattak be a Szent László ÁMK gimnazistái, és a Liszt Ferenc AMI fuvolásai. Az ünnepi ülés végén az érsek megáldotta a jelenlévőket, valamint jelképesen Baja városát. A fogadáson pedig a kötetlen beszélgetésé, és a jókedvé lehetett a főszerep. Az ünnepi pohárköszöntőt Zsigó Róbert államtitkár úr mondta.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf