A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázati sikere

Iskolánk sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda több, mint 500 ezer forintot fordíthat a nemzetiségi oktatásra, a német nyelvet választó diákok táboroztatására, a kulturális értékek megismertetésére.

A támogatás célja, hogy a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.

A támogatást négy kategóriában lehetett igényelni. A forrás felhasználható nemzetiségi civil szervezetek működésére, a magyarországi nemzetiségek szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására, kulturális rendezvényekre és nyelvi környezetben megvalósuló táborokra valamint az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzésekre is.

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Értékőrzők elnevezésű projektje 200 ezer,  az Értékkeresők címet viselő programja pedig 350 ezer forintos támogatásban részesült.

A tavalyi német nyelvi táborok, a szekszárdi színház látogatás a Deutsche Bühne-be, a hajósi Heimatsmuseum meglátogatása, mind célkitűzéseinket igazolják, miszerint a nyelvtanulás, a hon- és népismeret, a kultúra, az értékek, a hagyományok megismerése sokkal eredményesebb lehet nyelvi környezetben, mintha csak az iskola falain belül, a tanítási órákon találkoznak vele a gyerekek. A pályázati összeg elnyerésével ezen törekvéseinket az idei tanévben is tovább folytathatjuk.

Reméljük, hogy ez a lehetőség még nagyobb lendületet ad a németet tanuló diákjainknak, és ösztönzőleg hat a német nyelvvel most ismerkedők számára.