Aki megvall engemet az emberek előtt – Bábel Balázs érsek írása

Bábel Balázs érsek kérésére a Magyar Kurírban is közöljük az Új Ember hetilapban megjelent írását.

Az Európai Unióba való belépésünk a kisebbik rossz választásunk volt. A morális ismer olyan helyzeteket, amikor nem két jó, hanem két rossz között kell választanunk. Ha kint maradtunk volna az Európai Unión, nagyobb nyomás nehezedhetett volna ránk, és nem lett volna egyszerű átjárhatóságunk a határainkon túli magyarokhoz. A függés gazdasági és kulturális vonatkozásban megmaradt.

Érseki szentmise a kalocsai börtönben

December 22-én Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek

És Mészáros István börtönlelkész mutat be szentmisét a kalocsai fegyházban.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben található Szent Kereszt-kápolna felszentelésének 10. évfordulója alkalmából bemutatandó érseki szentmise december 22-én 15 órakor kezdődik.

Szentatya karácsonyi jókívánságai

A karácsony legyen valóban keresztény és figyeljünk oda jobban a szegényekre

A szerdai általános kihallgatáson XVI. Benedek pápa szerdán délelőtt a vatikáni VI. Pál aulában tartotta meg az általános kihallgatást alig néhány nappal karácsony előtt a világ számos országából érkezett hívőseregnek. Olasz nyelvű katekézisében, amelyet rövidebb formában megismételt a világnyelveken, a pápa az ünnep valódi jelentéséről elmélkedett.

A karácsonyi külső jelei szépek és fontosak – mondta a Szentatya – de ne tereljék el figyelmünket az ünnep igazi jelentéséről, sőt inkább segítsenek abban, hogy teljesebben megértsük szent és keresztény mivoltát.

Az új evangelizáció állt a szlovén, osztrák és olasz püspökök megbeszéléseinek középpontjában

December 9-én Ljubljanában tartották összejövetelüket

A három szomszédos ország főpásztorai: Anton Stres, a szlovén főváros metropolita érseke, Andrea Bruno Mazzocato udinei érsek, valamint Alois Schwarz Gurk-Klagenfurt püspöke.

A szlovén püspöki konferencia ülése végén jegyzéket tett közzé, amelyben többek között ez olvasható: „a találkozó célja, hogy előmozdítsa a szlovén, olasz és osztrák nép békés, harmonikus együttélését. Szélesebb távlatokban ez Európa minden népének békés együttlétét jelenti”.

A főpásztorok utalnak XVI. Benedek pápa tanítására és az új evangelizáció kihívására, amely különösen időszerű Európa e három nemzete számára. A „három nép találkozója” kezdeményezést 1982-ben hirdette meg Alfredo Battisti püspök, Udine akkori főpásztora.